Izvorni radovi

Datum objaveIme prvog autora Novije prvoStarije prvo

Naslov Rubrike Godine
EGZOTERMNA REAKCIJA SADRENJA – ANALIZA TRIJU VRSTA SADRENIH ZAVOJA
Anko Antabak, Melita Brajčinović, Lucija Bradić, Branimir Barišić, Matej Andabak, Damir Halužan, Nino Fuchs, Tatjana Haramina, Selena Ćurković, Tomislav Luetić, Jerko Šiško, Ivica Prlić
Izvorni rad 9-10, 2016
ZADOVOLJSTVO MLADIH LIJEČNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ: IDEMO LI U PRAVOM SMJERU?
Alen Babacanli, Ivan Balen, Ana Brechelmacher, Doris Dodig, Kristijan Đula, Saša Gulić, Vedran Hostić, Josip Juras, Matej Katavić, Tomislav Kopjar, Davor Kust, Vanja Pintarić Japec, Vesna Štefančić, Luka Vučemilo, Ksenija Vučur, Trpimir Goluža
Izvorni rad 7-8, 2016
EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE TETANUSA U HRVATSKOJ
Martina Milat, Rosanda Mulić
Izvorni rad 7-8, 2016
PUŠENJE CIGARETA MEĐU ADOLESCENTIMA U DISTRIKTU BRČKO U BOSNI I HERCEGOVINI: PRESJEČNA STUDIJA
Anto Domić, Husref Tahirović, Mojca Čižek Sajko
Izvorni rad 7-8, 2016
PATOLOŠKE PROMJENE BUBREŽNIH ARTERIJA U BOLESNIKA S KARCINOMOM BUBREŽNIH STANICA
Alma Demirović, Hrvoje Čupić, Božo Krušlin
Izvorni rad 5-6, 2016
RAZLIKE SOCIODEMOGRAFSKIH KARAKTERISTIKA PERCEPCIJE BOLI U OBOLJELIH OD RAKA PLUĆA NEMALIH STANICA
Suzana Kukulj, Marina Serdarević, Katherina Bernadette Sreter, Ivana Ević, Bernard Budimir, Filip Popović, Gordana Drpa
Izvorni rad 5-6, 2016
IMA LI TENDOSKOPIJA MJESTO U KIRURŠKOM LIJEČENJU NEDOSTATNOSTI FUNKCIJE TETIVE TIBIJALIS POSTERIORA?
Ivan Bojanić, Damjan Dimnjaković, Alan Mahnik, Tomislav Smoljanović
Izvorni rad 5-6, 2016
DOPRINOS FIBERBRONHOSKOPIJE DIJAGNOSTICI PLUĆNE TUBERKULOZE U INICIJALNIM, DIREKTNO NEGATIVNIM UZORCIMA SPUTUMA
Boris Vrga
Izvorni rad 3-4, 2016
PRIJELOMI NADLAKTIČNE KOSTI U DJECE – OKOLNOSTI I UZROCI NASTANKA
Anko Antabak, Matej Andabak, Branimir Barišić, Dino Papeš, Ivan Romić, Nino Fuchs, Tomislav Luetić
Izvorni rad 3-4, 2016
TIMPANIČNA, FRONTALNA I AKSILARNA TEMPERATURA U DJECE
Anko Antabak, Jerko Šiško, Ivan Romić, Dino Papeš, Miran Pasini, Damir Halužan, Marko Bogović, Suzana Sršen Medančić, Stanko Ćavar, Tomislav Luetić, Nino Fuchs, Matej Andabak, Ivica Prlić, Selena Ćurković
Izvorni rad 1-2, 2016

Prikazano 10 od 209 članaka.
Stranica 2 od 21