Izvorni radovi

Datum objaveIme prvog autora Novije prvoStarije prvo

Naslov Rubrike Godine
UČESTALOST SINDROMA BURNOUT KOD LIJEČNIKA U SVEUČILIŠNOJ KLINIČKOJ BOLNICI MOSTAR
Mladenka Vukojević, Jerko Brzica, Božo Petrov
Izvorni rad 3-4, 2014
RADOVI DOKTORSKIH KANDIDATA S MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU U HRVATSKIM ČASOPISIMA
Marijan Šember, Jelka Petrak
Izvorni rad 1-2, 2014
USPOREDBA VRIJEDNOSTI PARATIROIDNOG HORMONA PRI OPERACIJAMA ŠTITNE ŽLIJEZDE ULTRAZVUČNIM REZAČEM I KONVENCIONALNIM METODAMA
Stjepan Grabovac, Drago Prgomet, Saša Janjanin, Ana Đanić Hadžibegović
Izvorni rad 11-12, 2013
KOMUNIKACIJA S KIRURŠKIM PACIJENTIMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI PUTEM INTERNETA
Sanja Brangan, Zdenko Sonicki
Izvorni rad 11-12, 2013
ANALIZA LIMFNOG ČVORA ČUVARA U BOLESNICA S RANIM INVAZIVNIM RAKOM DOJKE – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
Nives Jonjić, Elvira Mustać, Irena Seili Bekafigo, Koraljka Rajković Molek, Franjo Lovasić, Miljenko Lukanović, Svjetlana Grbac Ivanković, Neva Girotto, Ingrid Belac Lovasić, Marija Petković
Izvorni rad 7-8, 2013
ANALIZA ORALNIH LEZIJA U PACIJENATA UPUĆENIH U SPECIJALISTIČKU PRAKSU ORALNE MEDICINE
Vlaho Brailo, Vanja Vučićević Boras, Elizabeta Pintar, Danica Vidović Juras, Nataša Karaman, Ana Andabak Rogulj
Izvorni rad 7-8, 2013
ANTIKOAGULANTNO LIJEČENJE U BOLESNIKA S TRAJNOM FIBRILACIJOM ATRIJA – MEDICINA UTEMELJENA NA DOKAZIMA I KLINIČKA PRAKSA
Ivona Božić, Vesna Čapkun, Dorotea Božić, Svjetlana Karabuva, Krešimir Čaljkušić, Gorana Trgo, Vedran Carević, Damir Fabijanić
Izvorni rad 5-6, 2013
ANKSIOZNOST I DEPRESIVNOST U STARIJIH OSOBA – POJAVNOST I POVEZANOST S KORIŠTENJEM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Draženka Vadla, Jadranka Božikov, Sanja Blažeković-Milaković, Luka Kovačić
Izvorni rad 5-6, 2013
EKSTRAKORPORALNA FOTOFEREZA U LIJEČENJU KRONIČNE REAKCIJE TRANSPLANTATA PROTIV PRIMATELJA
Ines Bojanić, Ranka Serventi Seiwerth, Sanja Mazić, Klara Dubravčić, Drago Batinić, Branka Golubić Ćepulić, Boris Labar
Izvorni rad 5-6, 2013
TREATING ACUTE KIDNEY INJURY USING CONTINUOUS AND INTERMITTENT RENAL REPLACEMENT THERAPY
Marko Ćaćić
Izvorni rad 1-2, 2013

Prikazano 10 od 209 članaka.
Stranica 5 od 21