Izvorni radovi

Datum objaveIme prvog autora Novije prvoStarije prvo

Naslov Rubrike Godine
SMANJENJE INCIDENCIJE INFEKCIJA MOKRAĆNOG SUSTAVA U KATETERIZIRANIH BOLESNIKA NAKON EDUKACIJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA, UVOĐENJA POSTUPNIKA I NADZORNIH LISTA
Maja Tomić Paradžik, Božana Levojević, Antonija Gabrić
Izvorni rad 1-2, 2011
KIRURŠKO LIJEČENJE HALUKSA VALGUSA VLASTITOM METODOM: OPERACIJSKA TEHNIKA I PRIKAZ 100 BOLESNIKA
Ivica Lucijanić, Goran Bićanić, Tatjana Cicvara Pećina, Marko Pećina
Izvorni rad 1-2, 2011
ANALIZA SAMOUBOJSTAVA NA PODRUČJU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU OD 1988. DO 2005. GODINE
Vinko Čatipović, Gorana Bilonić, Darko Novalić
Izvorni rad 11-12, 2010
REZULTATI LIJEČENJA SUPRAKONDILARNIH PRIJELOMA HUMERUSA S POMAKOM ULOMAKA U DJECE
Anko Antabak, Tomislav Luetić, Stanko Ćavar, Slavko Davila, Marko Bogović, Stipe Batinica
Izvorni rad 9-10, 2010
NUSPOJAVE INHIBITORA 3-HIDROKSI-3-METIL-GLUTARIL KOENZIM A REDUKTAZE PRIJAVLJENE AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKE PROIZVODE
Nikica Mirošević Skvrce, Nada Božina, Viola Macolić Šarinić, Siniša Tomić
Izvorni rad 9-10, 2010
MEDICINA UTEMELJENA NA ZNANSTVENIM DOKAZIMA: STAVOVI ZDRAVSTVENOG OSOBLJA JEDNE KLINIČKE BOLNICE
Helena Markulin, Jelka Petrak
Izvorni rad 7-8, 2010
UČESTALOST I KARAKTERISTIKE DISPEPSIJE U BOLESNIKA S KORONARNOM BOLEŠĆU SRCA
Damir Fabijanić, Ksenija Slaviček, Duško Kardum, Marko Banić, Željko Sutlić, Branimir Anić, Igor Rudež, Damir Bonacin, Dobrila Karlica, Miroslav Šimunić
Izvorni rad 7-8, 2010
UČESTALOST RECIDIVA KONVULZIJA POSLIJE PRVOGA FEBRILNOG NAPADAJA: REZULTATI DVOGODIŠNJEG PROMATRANJA
Nevzeta Mustafić, Husref Tahirović, Jasmina Trnovčević
Izvorni rad 7-8, 2010
NADOKNADA TROŠKA LIJEKA U HRVATSKOJ: JE LI SE MOGLO UČINITI VIŠE?
Marijo Vukušić
Izvorni rad 5-6, 2010
UTJECAJ TEČAJA »HIGIJENSKOG MINIMUMA« NA KVALITETU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
Miroslav Venus, Darija Petrovčić
Izvorni rad 5-6, 2010

Prikazano 10 od 205 članaka.
Stranica 8 od 21