Izvorni radovi 2018-01-28T21:32:18+00:00

Izvorni radovi

Datum objaveIme prvog autora Novije prvoStarije prvo

Naslov Rubrike Godine
KLINIČKA OČITOVANJA, DIJAGNOZA I LIJEČENJE PACIJENATA S TEMPORALNIM ARTERITISOM U KLINIČKOME BOLNIČKOM CENTRU RIJEKA
Katarina Šarić, Adriana Šemper, Felina Anić, Tatjana Zekić, Mladen Defranceschi, Srđan Novak
Izvorni rad 9-10, 2014
ANALIZA INFORMACIJSKIH POTREBA I NAČINA UPORABE INFORMACIJSKIH IZVORA NA UZORKU LIJEČNIKA HRVATSKE KLINIČKE BOLNICE
Helena Markulin
Izvorni rad 9-10, 2014
DESCENDENTNI NEKROTIČNI MEDIJASTINITIS ISKUSTVO JEDNOG CENTRA
Ivan Kovačić, Marijan Kovačić
Izvorni rad 7-8, 2014
UPOTREBA PERIFERNO UVEDENOGA CENTRALNOG VENSKOG KATETERA (PICC) U BOLESNIKA SA ZLOĆUDNIM HEMATOLOŠKIM BOLESTIMA – PRIKAZ VLASTITIH ISKUSTAVA
Zdravko Mitrović, Igor Komljenović, Ozren Jakšić, Željko Prka, Sandra Šestan Crnek, Radmila Ajduković Stojsavljević, Mario Piršić, Višnja Hariš, Rajko Kušec, Diana Dautović, Vlatko Pejša
Izvorni rad 5-6, 2014
EPIDEMIOLOŠKA SLIKA PSIHIJATRIJSKIH HOSPITALIZACIJA U OPĆOJ BOLNICI BJELOVAR
Vinko Čatipović, Duška Šklebar, Elvira Koić, Marija Kudumija Slijepčević
Izvorni rad 5-6, 2014
PREVALENCIJA SIMPTOMA ALERGIJSKIH BOLESTI U MLAĐE ŠKOLSKE DJECE NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (ISAAC FAZA I)
Helena Munivrana Škvorc, Davor Plavec, Štefanija Munivrana, Marko Škvorc, Boro Nogalo, Mirjana Turkalj
Izvorni rad 3-4, 2014
UČESTALOST SINDROMA BURNOUT KOD LIJEČNIKA U SVEUČILIŠNOJ KLINIČKOJ BOLNICI MOSTAR
Mladenka Vukojević, Jerko Brzica, Božo Petrov
Izvorni rad 3-4, 2014
RADOVI DOKTORSKIH KANDIDATA S MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU U HRVATSKIM ČASOPISIMA
Marijan Šember, Jelka Petrak
Izvorni rad 1-2, 2014
USPOREDBA VRIJEDNOSTI PARATIROIDNOG HORMONA PRI OPERACIJAMA ŠTITNE ŽLIJEZDE ULTRAZVUČNIM REZAČEM I KONVENCIONALNIM METODAMA
Stjepan Grabovac, Drago Prgomet, Saša Janjanin, Ana Đanić Hadžibegović
Izvorni rad 11-12, 2013
KOMUNIKACIJA S KIRURŠKIM PACIJENTIMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI PUTEM INTERNETA
Sanja Brangan, Zdenko Sonicki
Izvorni rad 11-12, 2013
Prikazano 10 od 225 članaka.