Godina/broj: Rubrika: Datum objaveIme prvog autora Novije prvoStarije prvo

Naslov Rubrike Godine
SMJERNICE ZA LIJEČENJE PNEUMONIJA IZ OPĆE POPULACIJE U ODRASLIH
Ilija Kuzman, Neven Rakušić, Rok Čivljak, Ivan Puljiz, Marko Kutleša, Antea Topić, Ivica Mažuranić, Anđelko Korušić, Zlata Ožvačić Adžić, Bruno Baršić, Miroslav Samaržija, Dragan Soldo
Smjernice 7-8, 2017
SMJERNICE ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE PRIMARNE IMUNOSNE TROMBOCITOPENIJE U ODRASLIH
Silva Zupančić-Šalek, Dražen Pulanić, Slobodanka Ostojić-Kolonić, Vlatko Pejša, Toni Valković, Damir Nemet
Smjernice 7-8, 2017
ALAT ZA OBJAVU KLINIČKIH SMJERNICA: DOKUMENT RIGHT
Yaolong Chen, Kehu Yang, Ana Marušić, Amir Qaseem, Joerg J. Meerpohl, Signe Flottorp, Elie A. Akl, Holger J. Schünemann, Edwin S.Y. Chan, Yngve Falck-Ytter, Faruque Ahmed, Sarah Barber, Chiehfeng Chen, Mingming Zhang, Bin Xu, Jinhui Tian, Fujian Song, Hongcai Shang, Kun Tang, Qi Wang, Susan L. Norris
Smjernice 7-8, 2017
HRVATSKI MEDICINSKI ČASOPISI I STANDARDI DOBRE UREĐIVAČKE PRAKSE: ANALIZA UPUTA AUTORIMA
Lea Škorić, Jelka Petrak
Izvorni rad 7-8, 2017
FLUDARABIN, CIKLOFOSFAMID I RITUKSIMAB (FCR) U LIJEČENJU BOLESNIKA S KRONIČNOM LIMFOCITNOM LEUKEMIJOM (KLL): ISKUSTVO KLINIČKOGA BOLNIČKOG CENTRA ZAGREB
Ivan Krečak, Sandra Bašić-Kinda, Dino Dujmović, Ida Hude, Ivo Radman-Livaja, Klara Dubravčić, Koraljka Gjadrov Kuveždić, Ivana Ilić, Igor Aurer
Izvorni rad 7-8, 2017
KVALITETA ŽIVOTA BOLESNIKA S KRONIČNOM VENSKOM INSUFICIJENCIJOM
Ani Jolić Lončarić, Andrica Lekić, Nella Kuftinec Jolić
Izvorni rad 7-8, 2017
ALKAPTONURIJA – PRIKAZ BOLESNICE
Ana Parlov, Marin Petrić, Dijana Perković, Dušanka Martinović Kaliterna
Klinička zapažanja 7-8, 2017
PROLAZNI NEONATALNI DIJABETES UZROKOVAN NOVOM AKTIVIRAJUĆOM MUTACIJOM KCNJ11-GENA I USPJEŠNO PREVOĐENJE NA TERAPIJU SULFONILUREJOM
Gordana Stipančić, Marija Požgaj Šepec, Lavinia La Grasta Sabolić
Klinička zapažanja 7-8, 2017
ENDOKRINI DISRUPTORI I DEBLJINA
Melany Ćurić, Sanja Klobučar Majanović, Dijana Detel, Alen Ružić, Davor Štimac
Pregledi 7-8, 2017
NEDOSTATAK UVIDA KOD OBOLJELIH OD SHIZOFRENIJE: DEFINICIJA, ETIOLOŠKI KONCEPTI I TERAPIJSKE IMPLIKACIJE
Slađana Štrkalj-Ivezić, Karolina Horvat
Pregledi 7-8, 2017

Prikazano 10 od 792 članaka.
Stranica 1 od 80