Godina/broj: Rubrika: Datum objaveIme prvog autora Novije prvoStarije prvo

Naslov Rubrike Godine
NEALKOHOLNA MASNA BOLEST JETRE – MULTISISTEMSKA BOLEST?
Ivana Mikolašević, Lidija Orlić, Davor Štimac, Vojko Mavrinac, Antun Ferenčić, Anamarija Rundić, Vesna Babić, Sandra Milić
Pregledi 11-12, 2016
KLINIČKE PREPORUKE ZA DIJAGNOZU, LIJEČENJE I PRAĆENJE BOLESNIKA OBOLJELIH OD RAKA JEDNJAKA I EZOFAGOGASTRIČNOG PRIJELAZA
Vesna Bišof, Antonio Juretić, Dinko Stančić-Rokotov, Nadan Rustemović, Damir Miletić, Marijo Boban, Tomislav Omrčen, Jasminka Jakić Razumović, Ira Pavlović, Ana Fröbe, Mislav Čonkaš, Zoran Rakušić, Damir Gugić
Smjernice 9-10, 2016
EVOLUCIJA REZISTENCIJE NA BETA-LAKTAMSKE ANTIBIOTIKE U ENTEROBACTER SPP. U HRVATSKOJ
Irena Franolić-Kukina, Sanda Sardelić, Nataša Beader, Dijana Varda-Brkić, Nataša Firis, Marko Čačić, Dorotea Šijak, Sonja Frančula-Zaninović, Vesna Elveđi-Gašparović, Ivana Mareković, Amarela Lukić-Grlić, Mihaela Ajman, Branka Bedenić
Izvorni rad 9-10, 2016
EGZOTERMNA REAKCIJA SADRENJA – ANALIZA TRIJU VRSTA SADRENIH ZAVOJA
Anko Antabak, Melita Brajčinović, Lucija Bradić, Branimir Barišić, Matej Andabak, Damir Halužan, Nino Fuchs, Tatjana Haramina, Selena Ćurković, Tomislav Luetić, Jerko Šiško, Ivica Prlić
Izvorni rad 9-10, 2016
FIBRILACIJA ATRIJA I HEMODINAMSKI NESTABILNA TAHIKARDIJA ŠIROKIH QRS-KOMPLEKSA – prikaz bolesnice
Mislav Puljević, Vedran Velagić, Borka Pezo-Nikolić, Davor Puljević
Klinička zapažanja 9-10, 2016
HIPOKALIEMIJSKA METABOLIČKA ALKALOZA: PRIKAZ 6 SLUČAJEVA
Krešimir Galešić, Ivica Horvatić, Mario Ilić, Martin Ćuk, Matija Crnogorac, Danica Galešić Ljubanović
Klinička zapažanja 9-10, 2016
MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA SEKSUALNE AKTIVNOSTI NAKON UGRADNJE TOTALNE ENDOPROTEZE KUKA
Goran Bićanić, Katarina Barbarić, Krešimir Crnogaća, Tomislav Smoljanović, Darija Granec
Pregledi 9-10, 2016
POREMEĆAJI HEMOSTAZE U BOLESNIKA S CIROZOM JETRE
Matea Majerović, Ana Boban, Marina Premužić, Davor Radić, Ivana Knežević-Štromar, Agata Ladić, Željko Krznarić, Nadan Rustemović, Rajko Ostojić
Pregledi 9-10, 2016
PREPORUKE ZA PERIOPERACIJSKO GLADOVANJE U DJECE
Ljiljana Popović, Tatjana Goranović, Gordana Jakovljević
Pregledi 9-10, 2016
HEPATITIS E U HRVATSKOJ – SMJERNICE ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE
Oktavija Đaković Rode, Lorena Jemeršić, Adriana Vince
Zdravstvena zaštita 9-10, 2016

Prikazano 10 od 792 članaka.
Stranica 5 od 80