Svi članci 2017-03-26T02:16:21+00:00
Godina/broj: Rubrika: Datum objaveIme prvog autora Novije prvoStarije prvo

Naslov Rubrike Godine
ENDOKRINI DISRUPTORI I DEBLJINA
Melany Ćurić, Sanja Klobučar Majanović, Dijana Detel, Alen Ružić, Davor Štimac
Pregledi 7-8, 2017
NEDOSTATAK UVIDA KOD OBOLJELIH OD SHIZOFRENIJE: DEFINICIJA, ETIOLOŠKI KONCEPTI I TERAPIJSKE IMPLIKACIJE
Slađana Štrkalj-Ivezić, Karolina Horvat
Pregledi 7-8, 2017
IZNENADNA I NEOČEKIVANA SMRT U EPILEPSIJI
Antun Ferenčić, Dražen Cuculić, Valter Stemberga, Ivan Šoša
Pregledi 7-8, 2017
SMJERNICE ZA GENETIČKO SAVJETOVANJE I TESTIRANJE NA NASLJEDNI RAK DOJKE I JAJNIKA
Ana Borovečki, Marijana Braš, Boris Brkljačić, Nina Canki-Klain, Natalija Dedić Plavetić, Blaženka Grahovac, Herman Haller, Nataša Jokić Begić, Iva Kirac, Sonja Levanat, Višnja Matković, Paula Podolski, Ilona Sušac, Mario Šekerija, Ljiljana Šerman, Marina Šprem Goldštajn, Rado Žic, Tamara Žigman
Smjernice 5-6, 2017
SMJERNICE ZA RANO PREPOZNAVANJE, DIJAGNOSTIKU I TERAPIJU NEUROGENE OROFARINGEALNE DISFAGIJE
Zdravka Poljaković, Dinah Vodanović, Darija Vranešić Bender, Dina Ljubas Kelečić, Katarina Starčević, Zdravko Kolundžić, Marina Bedeković Roje, Mihael Mišir, Sanja Habus, Željko Krznarić
Smjernice 5-6, 2017
VAŽNOST NEZADOVOLJSTVA TIJELOM U RANOJ I KASNOJ ADOLESCENCIJI
Inja Erceg, Gordana Kuterovac Jagodić
Izvorni rad 5-6, 2017
USPOREDBA POJAVNOSTI HIPERURICEMIJE I GIHTA NA OTOKU KORČULI I OTOKU VISU S GRADOM SPLITOM I NJEGOVOM OKOLICOM
Iris Jerončić Tomić, Shelly Pranić, Rosanda Mulić, Ozren Polašek
Izvorni rad 5-6, 2017
INDIKACIJSKE SMJERNICE ZA FETALNU EHOKARDIOGRAFIJU I NJIHOV UTJECAJ NA PRENATALNU DIJAGNOZU SRČANE BOLESTI
Rea Levicki, Slavica Sović, Ivan Malčić
Izvorni rad 5-6, 2017
BOLESNICI S POVIŠENOM KONCENTRACIJOM KREATIN KINAZE U REUMATOLOŠKOJ AMBULANTI – PRIKAZ SKUPINE BOLESNIKA
Marko Barešić, Krešimir Rukavina, Ivan Padjen, Kamelija Žarković, Branimir Anić
Klinička zapažanja 5-6, 2017
STRAŽNJA IDIOPATSKA FASCIKULARNA LJEVOVENTRIKULARNA TAHIKARDIJA OSJETLJIVA NA VERAPAMIL – BELHASSENOVA TAHIKARDIJA – PRIKAZ BOLESNIKA
Lidija Srkoč Majčica, Ivan Malčić
Klinička zapažanja 5-6, 2017
Prikazano 10 od 834 članaka.