Godina/broj: Rubrika: Datum objaveIme prvog autora Novije prvoStarije prvo

Naslov Rubrike Godine
BRONCHIOLITIS OBLITERANS S ORGANIZIRANOM PNEUMONIJOM U BOLESNIKA LIJEČENOG AMIODARONOM
Zagorka Boras, Šimun Križanac, Neven Rakušić
Klinička zapažanja 5-6, 2003
INFEKCIJA UZROKOVANA SA STREPTOCOCCUS SUIS, ZOONOZA NA KOJU TREBA MISLITI – Prikaz dvaju bolesnika
Jasminka Kopić, Maja Tomić Paradžik, Nenad Pandak
Klinička zapažanja 5-6, 2003
FRACTURA RADII LOCO TYPICO – NAŠA ISKUSTVA
Nikica Daraboš, Marijan Cesarec
Lijekovi i metode 5-6, 2003
BRONHOALVEOLARNA LAVAŽA
Jasna Tekavec-Trkanjec, Tatjana Peroš-Golubičić, Silvana Smojver-Jezek, Marija Alilovic
Pregledi 5-6, 2003
UČINCI ORGANSKIH AEROSOLA NA DIŠNI SUSTAV PROFESIONALNO IZLOŽENIH OSOBA
Eugenija Žuškin, Jadranka Muvstajbegović, Josipa Kern, Davor Ivankovic, Bozica Kanceljak*
Pregledi 5-6, 2003
CIJEPLJENJE PROTIV HEPATITISA B NA KRONIČNOJ HEMODIJALIZI
Vedran Kovačić, Milenka Šain, Valentina Vukman*
Pregledi 5-6, 2003
PROBIR DOWNOVA SINDROMA TROSTRUKIM TESTOM U DRUGOM TROMJESEČJU TRUDNOĆE
Joško Lešin, Snježana Škrablin, Koraljka Đurić, Ernest Suchanek, Dubravka Mužinić, Držislav Kalafatić, Ivan Kuvačić, Gordan Zlopaša, Andrea Plavec
Izvorni rad 3-4, 2003
MEDITERANSKI NAČIN PREHRANE I UČESTALOST ZLOĆUDNIH TUMORA PROBAVNOG SUSTAVA NA HRVATSKIM OTOCIMA
Igor Rudan, Draženka Vadla, Marija Strnad, Zrinka Biloglav, Ariana Vorko-Jović
Izvorni rad 3-4, 2003
OKULTNI PAPILARNI KARCINOM ŠTITNE ŽLIJEZDE S NEOBIČNIM NEUROLOŠKIM SIMPTOMIMA
Jasna Talan-Hranilović, Majda Vučić, Hrvoje Hećimović, Vesna Vargek-Solter, Miljenko Kalousek, Vida Demarin
Klinička zapažanja 3-4, 2003
EVALUACIJA GENETIČKIH UZROKA MENTALNE RETARDACIJE
Ingeborg Barišić, Iskra Petković, Silva Hećimović
Pregledi 3-4, 2003

Prikazano 10 od 792 članaka.
Stranica 78 od 80