EXOTHERMIC REACTIONS OF PLASTER IMMOBILIZATION – ANALYSIS OF THREE KINDS OF PLASTER BANDAGES

Autori:

Anko Antabak, Melita Brajčinović, Lucija Bradić, Branimir Barišić, Matej Andabak, Damir Halužan, Nino Fuchs, Tatjana Haramina, Selena Ćurković, Tomislav Luetić, Jerko Šiško, Ivica Prlić

Sažetak
Egzotermna reakcija sadre iznimno je važno svojstvo koje treba poznavati s obzirom na komplikacije što mogu nastati zbog povišenja temperature u tijeku sadrenja. Razvoj komplikacija izravno utječe na tijek, duljinu i kvalitetu liječenja. U ovom radu bilježe se temperature površine sadrenih pripravaka veličine 10 × 10 cm, brzovežućim sadrenim zavojem širine 10 cm, triju različitih proizvođača: Safix plus (Hartmann, Njemačka), Cellona (Lohmann & Rauscher, Austrija) i Gipsan (Ivo Lola Ribar d. o. o., Hrvatska). Priređene su tri debljine sadrenih pločica (10, 15 i 30 slojeva). Sadrenje je načinjeno u vodi temperature 22 i 34 °C. Unatoč sličnom obrascu ponašanja svih triju sadrenih zavoja izmjerene su razlike. Sve tri vrste sadrenih zavoja koji se rabe u Hrvatskoj u standardnim uvjetima sadrenja imaju nisku razinu egzotermne reakcije, a prosječne su površne temperature niske te nema potencijalne opasnosti od opeklinskih ozljeda. Ako se sadrenje obavljalo u vodi temperature 34 °C, najviše srednje temperature zabilježene su na pločicama (u 15 slojeva) sadrenog zavoja Gipsan (46,2 °C), zatim Cellone (41,3 °C) i Safixa plus (38,9 °C). Pri istoj temperaturi vode sadrenja najviša srednja temperatura izmjerena je na površini pločice (30 slojeva) sadrenog zavoja Gipsan (48,4 °C), zatim Cellone (45,4 °C), a najniža kod pločica sadrenog zavoja Safix plus (41,7 °C). Kada se rabe u debljini od 15 do 30 slojeva, a sadre se vodom temperature 34 °C, sadrene pločice svih proizvođača razvijaju srednje temperature više od 40 °C, u trajanju od 8 do 12 minuta. Od ispitivanih sadrenih zavoja Gipsan (Ivo Lola Ribar d. o. o., Hrvatska) razvijao je najviše temperature, a neke pločice bile su ugrijane na 50 °C. Razine egzotermnih reakcija ispitivanih sadrenih zavoja međusobno se razlikuju prema svim ispitivanim uvjetima, posebice pri sadrenju vodom temperature 34 °C.
Summary

Exothermic reaction of plaster is a very important characteristic to understand, especially when it comes to complications which can occur during local temperature change during molding plaster of Paris. And these complications directly influence the speed and quality of treatment. In this paper we measured temperatures of plaster bandage tiles 10×10 cm, from three different manufacturers in Croatian hospitals: Safix plus (Hartmann, Germany), Cellona (Lohmann &Rauscher, Austria) and Gipsan ( Ivo Lola Ribar, Croatia). We made three different plaster tiles 10×10 cm, from 10, 15 and 30 layers of plaster bandages. We immersed plaster tiles in two different water temperatures, one group in water 22 °C, and another in 34 °C. Although all plaster bandages have similar chemical characteristics, we have measured some differences. All three kinds of plaster bandages used in Croatia have low exothermic reaction when plaster molding is done in standard conditions, average local temperature is low and there is no danger of local burns. We immersed a plaster tile with 15 layers in water on 34° C, and highest average temperature was measured at Gipsan (46.2 °C), then Cellona (41.3 °C) and Safix plus (38.9 °C). On the same water immersion temperature, on plaster tile with 30 layers average temperatures were Gipsan (48.4°C), Cellona (45.4 °C), and lowest in Safix plus (41.3 °C). Plaster tiles form all manufacturers, when used 15-30 layers thick, and water immersion temperature is 34°C, develop average temperature over 40°C, in duration from 8-12 minutes. Between three different plaster bandages analyzed, Gipsan (Ivo Lola Ribar, Croatia) developed highest temperature, and some plaster tiles were measured over 50 °C.

Volumen: 9-10, 2016

Liječ Vjesn 2016;138:250–254

Preuzmi PDF