NAKNADE ZA AUTORE:
Svaki član Hrvatskoga liječničkog zbora koji plaća punu članarinu ima pravo na besplatan primjerak časopisa „Liječnički vjesnik“.

Članarina, pretplata i sve novčane pošiljke šalju se Hrvatskomu liječničkom zboru, Zagreb, Šubićeva ulica 9, na IBAN HR7423600001101214818, OIB 60192951611.
Članarina Hrvatskoga liječničkog zbora iznosi 30 eura; obiteljska članarina iznosi 15 eura.
Pretplata za Liječnički vjesnik je 42 eura (inozemstvo 84 eura).
Radi redovitog primanja časopisa svaku promjenu adrese potrebno je javiti Uredništvu.
Svaki član Hrvatskoga liječničkog zbora ima pravo besplatno objaviti članak u Liječničkom vjesniku; autori koji nisu članovi Zbora moraju platiti naknadu u iznosu od 25 eura + PDV