Urednički odbor

Urednički odbor2019-08-13T23:17:26+01:00

Glavni i odgovorni urednik

Uredništvo

Adriana Vince

ADRIANA VINCE, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, specijalist infektolog i citolog. Pročelnica Zavoda za infekcije probavnog sustava u Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu. Pročelnica Katedre za infektologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Voditeljica Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravstva RH. Glavna tajnica Hrvatskog liječničkog zbora. Objavila 110 radova indeksiranih u međunarodnim bazama podataka (58 u Current Contents, 12 WoS Core collection, 18 PubMed te 22 u Scopus), uz 1400 neovisnih citata. Članica međunarodnih stručnih društava UEMS-ID, EASL, ESCMID. Područja znastvenog i stručnog interesa: virusni hepatitis, infekcije u imunokompromitiranih, molekularna dijagnostika infektivnih bolesti , humani

Anko Antabak

Izv. prof. dr. sc. Anko Antabak dr. med., specijalista dječje kirurgije, rođen 19. siječnja 1962. u Tuzli, hrvat. Završio je Medicinski fakultet (MF) u Zagrebu 1987. Liječnik opće medicine DZ Trnje- Zagreb, 1987-1991. Sudionik Domovinskog rata (sanitetska postrojba) 1991-1992. Specijalizaira dječju kirurgiju (1992-1997) godine, KBC Zagreb, Klinika za kirurgiju, a nakon toga uposlenik Zavoda za dječju kirurgiju. Utemeljitelj je i pročelik Jednodnevne kirurgije (2008.-2018) KBC Zagreb. Postdiplomski studij iz biologije (PMF Zagreb), magistrirao 1996., a doktorirao 2005. godine (MF-Zagreb). Član više tuzemnih i međunarodnih stručnih društava. Aktivan u HLZ, Hrvatskog kirurškog društva, Hrvatskog traumatološkog društva, višekratno je dopresjednik Hrvatskog društva

Boris Brkljačić

Prof.dr.sc. Boris Brkljačić Specijalist radiolog, subspecijalist intervencijske radiologije i ultrazvuka, redoviti profesor u trajnom zvanju na Katedri za radiologiju, predstojnik Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju MEF KB „Dubrava“.  Prodekan za znanost MEF Zagreb i  pročelnik Katedre za radiologiju. Board of Directors član (2017-2022), predsjednik (2019-20) European Society of Radiology, Beč. Executive council member of ESR (2011-2017), Finance and Internal Affairs Chair (2011-4), External Affairs and Communication Chair (2014-2017). Član Executive Board International Society for Strategic Studies in Radiology (2013-19). Fellow European Society of Urogenital Radiology. Prvi dopredsjednik Hrvatskog liječničkog zbora 2013-2021. Predsjednik Hrvatskog društva za ultrazvuk u medicini

Božo Krušlin

Prof. dr. sc. Božo Krušlin, dr. med ŠKOLOVANJE 1979 - 10/1984, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doktor medicine 1989 – Magisterij, PMF Zagreb, 1994 – Disertacija, MF Zagreb 1989-1994 – specijalizacija iz patološke anatomije 1998 – docent – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2003 – izvanredni profesor 2009 – redoviti profesor, 2015 – redoviti profesor u trajnom zvanju 2009 – znanstveni savjetnik ZAPOSLENJE Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu od 1994. Klinički zavod za patologiju i citologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska 29, Zagreb, od 1995., predstojnik Zavoda od 2007. AKTIVNOSTI NA MEDICINSKOM FAKULTETU U ZAGREBU Član Odbora za disertacije,

Branka Aukst Margetić

Branka Aukst Margetić,doc.dr.sc. znanstvena savjetnica, rođena je 26.5.1966 u Tuzli, Bi H. Na Medicinskom Fakultet Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1991 godine.2001 specijalizirala je psihijatriju za Neuropsihijatrijsku bolnicu „ Dr Ivan Barbot“, 2008 završila užu specijalizaciju iz biologijske psihijatrije te se educirala iz više psihoterapijskih pravaca. Znanstveni magisterij obranila je 2006 godine, a doktorirala 2010 pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Od 2009. do 2017. radila je na Klinici za psihijatriju KBC Rebro, a od 2017 zaposlena je u KBC Sestre milosrdnice kao voditelj dnevne bolnice za shizofrenije i srodne poremećaje. U naslovnom je znanstveno-nastavnom zvanju pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu,

Davor Štimac

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Rijeci  1987. godine, magistrirao 1991., a doktorirao 1997. Naziv redovitog profesora stekao je 2006. Specijalizaciju iz interne medicine provodio je u Kliničkom bolničkom centru Rijeka, a od 2006. je subspecijalist gastroenterolog. Trenutno obnaša funkciju Ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Rijeka, Predstojnika Klinike za internu medicinu i Zamjenika pročelnika Katedre za internu medicinu  Prvi je dopredsjednik Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, predsjednik Društva za debljinu HLZ-a, dopredsjednik Društva za kvalitetu zdravstvene zaštite HLZ-a, predsjednik sekcije za pankreatologiju Hrvatskog gastroenterološkog društva. Predsjednik je EAGEN-a (Europsko društvo za gastroenterologiju, endoskopiju i nutriciju), član je komiteta za smjernice u gastroenterologiji

Dražen Pulanić

Doc. prim. dr. sc. DRAŽEN PULANIĆ, dr. med., specijalist interne medicine, uži specijalist hematologije, primarijus, znanstveni savjetnik, radi u Zavodu za hematologiju Klinike za unutarnje bolesti KBC Zagreb i na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao docent u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za internu medicinu. Naslovni je docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku. Rođen 1974. u Zagrebu. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999., magistrirao 2003., doktorirao 2006. na Medicinskom fakultetu Sveučilištu u Zagrebu. Znanstveni suradnik je od 2007., viši znanstveni suradnik od 2010., a znanstveni savjetnik od 2016. godine. Područje znanstvenog i stručnog interesa su

Duje Rako

Nakon klasične gimnazije u Splitu sam pohađao Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu (prve dvije godine) a potom u Zagrebu gdje diplomiram 2006. Obavezni pripravnički staž odrađujem u KBC-u Zagreb te potom radim godinu dana kao transplantacijski koordinator pri Ministarstvu zdravstva i liječnik u asistenci Croatia zdravstvenog osiguranja. Potom obavljam specijalizaciju iz urologije za KB Dubrava educirajući se u Hrvatskoj (KBC Zagreb, KBC Sestara milosrdnica, KB Sv. Duh) ali i inozemstvu (SB Slovenj Gradec). Nakon položenog specijalističkog ispita 2013. radim u KB Dubrava te se dodatno educiram u području endoskopije u inozemstvu (Mainz, Patras, Beč). Od 2017. radim kao konzultant u

Ivan Bojanić

izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, specijalist ortopedije. Voditelj je odjela za artroskopiju i sportsku traumatologiju u Klinici za ortopediju KBC-a Zagreb. Koautor je knjige „Overuse injuries of the musculoskeletal system“ koja je objavljena u dva izdanja (1993 i 2003 godine) u SAD-u. Objavio je više od stotinu radova koji su indeksirani u međunarodnim bazama podataka (63 u Current Contents, 9 u Science Citation Index Exp te 43 u Medline & Scopus). Područja znanstvenog i stručnog interesa su mu artroskopska kirurgija koljena, gležnja i lakta te sportska traumatologija.

Julije Meštović

ŠKOLOVANJE Poslijediplomski studiji: „Alergologija i klinička imunologija i „Klinička pedijatrija“ Specijalizacija iz pedijatrije, uža specijalizacija iz intenzivne medicine Edukacija iz pedijatrijske intenzivne medicine u bolnicama A. Gemelli i Bambino Gesu Rimu Advanced Paediatric Life Support Course i Instructors Generic Course, Manchester ZAPOSLENJE Osnivač Zavoda za intenzivnu pedijatriju s postintenzivnom skrbi, Klinika za dječje bolesti, KBC Split Osnivač Referentnog centra za pedijatrijsku hitnu medicinu Ministarstva zdravstva RH Ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Split AKADEMSKI STUPANJ: doktor medicinskih znanosti, Medicinski fakultet u Rijeci ZNANSTVENI STUPANJ: izvanredni profesor, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu DUŽNOSTI NA MEDICINSKOM FAKULTETU U SPLITU Pročelnik Katedre za kliničke vještine

Martin Kuhar

Martin Kuhar rođen je 2. srpnja 1984. godine u Slavonskom Brodu, gdje je završio osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Medicinski fakultet u Zagrebu upisao je 2002., a diplomirao 2008. godine. Jednogodišnji pripravnički staž odradio je u Općoj bolnici Sveti Duh te položio stručni ispit 2010. godine. Od 2009. zaposlen je kao znanstveni novak-asistent, od 2015. kao poslijedoktorand, a od 2019. kao znanstveni suradnik na Odsjeku za povijest medicinskih znanosti Zavoda za povijest i filozofiju znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Doktorirao je na temi eugenike u Hrvatskoj na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2015. godine. Završio je 2013. preddiplomski studij filozofije

Miroslav Župčić

Miroslav Župčić je docent (Katedra za fiziologiju,imunologiju i patofiziologiju) na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Docent Župčić stekao je diplomu doktora medicine na  Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2006 godine. Nakon obavljenog specijalističkog usavršavanja iz anesteziologije reanimatologije i intenzivnog liječenja (Klinička bolnica Dubrava; 2009 – 2013.) polaže specijalistički ispit 2013 godine. Od 2012 – 2016 godine pohađa poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu( Hrvatska) te 2016 godine stječe akademski stupanj doktora znanosti iz područja Biomedicina i zdravstva, naslov doktorske disertacije: Sinergistički učinak lokalnih anestetika na hemodinamske promjene tijekom primjene paravertebralnoga bloka. U travnju 2019

Venija Cerovečki

Doc.dr.sc. Venija Cerovečki pročelnica je Katedre za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, specijalistica je obiteljske medicine i nositeljica tima obiteljske medicine pri Domu zdravlja Zagreb-Centar. Sudjeluje u integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju medicine u predmetu Obiteljska medicina, Temelji liječničkog umijeća te u izvedbi nastave Studija medicine na engleskom jeziku u predmetima Family medicine i Pharmacoeconomics. Nacionalni je predstavnik u Europskoj akademiji nastavnika obiteljske medicine (EURACT) i član je Europske radne skupine za specijalističko usavršavanje iz obiteljske medicine. Nastavnik je na sveučilišnom poslijediplomskom specijalističkom studiju iz obiteljske medicine. Do sada je objavila 37 cjelovitih znanstvenih i stručnih radova, ukupan

Zdenko Sonicki

Rođen sam u Zagrebu gdje sam pohađao osnovnu školu, a potom i srednju školu u Matematičko-informatičkom obrazovnom centru. Diplomirao sam na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, magistrirao sam također na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s magistarskim radom „Metode induktivnog učenja u medicinskom odlučivanju i predviđanju“, pod mentorstvom prof.dr.sc. Josipa Kern, 1994. godine. Obranom doktorske disertacije „Prepoznavanje profila CD4+ limfocita T i količine ribonukleinske kiseline virusa humane imunodeficijencije tijekom razvoja infekcije kao temelj za klasifikaciju bolesnika“, pod mentorstvom prof.dr.sc. Josipa Kern 2002.godine stekao sam akademski stupanj doktora znanosti iz područja biomedicine i zdravstva. Pohađao sam „Summer Institute for Statistical Genetics“

Željko Reiner

Akademik Željko Reiner rođen je u Zagrebu 1953g.. gdje je završio osnovnu školu, Klasičnu gimnaziju i 1976.g. diplomirao na Medicinskom fakultetu. 1978g.. je magistrirao, a 1982.g. i doktorirao u Zagrebu. Specijalizirao je od 1979. do 1983.g. internu medicinu u KBC "Sestre milosrdnice" u Zagrebu i u Sveučilišnoj bolnici Eppendorf u Hamburgu, Njemačka. Na postdoktorskom usavršavanju bio je u Oklahoma City, USA 1984.-1985.g. Za docenta je izabran 1986.g., a za redovitog profesora Medicinskog fakulteta u Zagrebu izabran je prvi puta 1988.g. Od 1997.g. je redoviti profesor interne medicine u trajnom zvanju. Od 2009. g. je i redoviti profesor na Sveučilištu u