Urednički odbor

Urednički odbor2019-08-13T23:17:26+01:00

Glavni i odgovorni urednik

Branimir Anić

Prof. dr. sc. Branimir Anić je specijalist interne medicine, uži specijalist reumatologije i kliničke imunologije te pročelnik Zavoda za kliničku imunologiju i reumatologiju Klinike za internu medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Prof. Anić je pročelnik Katedre za internu medicinu i prodekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te predsjednik Hrvatskog reumatološkog društva.Istraživački rad mu je usredotočen na epidemiologiju, klasifikaciju i definiranje bolesti u bolesnika sa SLE. Prof. Anić je osnivač i glavni koordinator registra bolesnika sa SLE u svom Zavodu. Uži stručni interes mu je također primjena bioloških lijekova u bolesnika s upalnim reumatskim bolestima. Objavio je više od 100 radova

Uredništvo

Adriana Vince

ADRIANA VINCE, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, specijalist infektolog i citolog. Pročelnica Zavoda za infekcije probavnog sustava u Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu. Pročelnica Katedre za infektologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Voditeljica Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravstva RH. Glavna tajnica Hrvatskog liječničkog zbora. Objavila 110 radova indeksiranih u međunarodnim bazama podataka (58 u Current Contents, 12 WoS Core collection, 18 PubMed te 22 u Scopus), uz 1400 neovisnih citata. Članica međunarodnih stručnih društava UEMS-ID, EASL, ESCMID. Područja znastvenog i stručnog interesa: virusni hepatitis, infekcije u imunokompromitiranih, molekularna dijagnostika infektivnih bolesti , humani

Alen Babacanli

Rođen 1981. u Sinju. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizirao hitnu medicinu te je zaposlen u Centru za hitni prijem KBC-a Sestre milosrdnice. Doktorand na doktorskom studiju „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“ u Zagrebu. Autor i koautor je nekoliko znanstvenih i stručnih članaka te nekoliko publikacija, sažetaka na domaćim i međunarodnim kongresima. Od 2009. član uredničkog odbora Liječničkog vjesnika. Poseban interes mu je programiranje i primjena informatičkih tehnologija u medicini. Član Izvršnog odbora Hrvatske liječničke komore u mandatu 2019-2024, predsjednik Povjerenstva za ostale liječničke djelatnosti HLK-a.

Anko Antabak

Izv. prof. dr. sc. Anko Antabak dr. med., specijalista dječje kirurgije, rođen 19. siječnja 1962. u Tuzli, hrvat. Završio je Medicinski fakultet (MF) u Zagrebu 1987. Liječnik opće medicine DZ Trnje- Zagreb, 1987-1991. Sudionik Domovinskog rata (sanitetska postrojba) 1991-1992. Specijalizaira dječju kirurgiju (1992-1997) godine, KBC Zagreb, Klinika za kirurgiju, a nakon toga uposlenik Zavoda za dječju kirurgiju. Utemeljitelj je i pročelik Jednodnevne kirurgije (2008.-2018) KBC Zagreb. Postdiplomski studij iz biologije (PMF Zagreb), magistrirao 1996., a doktorirao 2005. godine (MF-Zagreb). Član više tuzemnih i međunarodnih stručnih društava. Aktivan u HLZ, Hrvatskog kirurškog društva, Hrvatskog traumatološkog društva, višekratno je dopresjednik Hrvatskog društva

Boris Brkljačić

Prof.dr.sc. Boris Brkljačić Specijalist radiolog, subspecijalist intervencijske radiologije i ultrazvuka, redoviti profesor u trajnom zvanju na Katedri za radiologiju, predstojnik Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju MEF KB „Dubrava“.  Prodekan za znanost MEF Zagreb i  pročelnik Katedre za radiologiju. Board of Directors član (2017-2022), predsjednik (2019-20) European Society of Radiology, Beč. Executive council member of ESR (2011-2017), Finance and Internal Affairs Chair (2011-4), External Affairs and Communication Chair (2014-2017). Član Executive Board International Society for Strategic Studies in Radiology (2013-19). Fellow European Society of Urogenital Radiology. Prvi dopredsjednik Hrvatskog liječničkog zbora 2013-2021. Predsjednik Hrvatskog društva za ultrazvuk u medicini

Božo Krušlin

Prof. dr. sc. Božo Krušlin, dr. med ŠKOLOVANJE 1979 - 10/1984, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doktor medicine 1989 – Magisterij, PMF Zagreb, 1994 – Disertacija, MF Zagreb 1989-1994 – specijalizacija iz patološke anatomije 1998 – docent – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2003 – izvanredni profesor 2009 – redoviti profesor, 2015 – redoviti profesor u trajnom zvanju 2009 – znanstveni savjetnik ZAPOSLENJE Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu od 1994. Klinički zavod za patologiju i citologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska 29, Zagreb, od 1995., predstojnik Zavoda od 2007. AKTIVNOSTI NA MEDICINSKOM FAKULTETU U ZAGREBU Član Odbora za disertacije,

Branka Aukst Margetić

Branka Aukst Margetić,doc.dr.sc. znanstvena savjetnica, rođena je 26.5.1966 u Tuzli, Bi H. Na Medicinskom Fakultet Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1991 godine.2001 specijalizirala je psihijatriju za Neuropsihijatrijsku bolnicu „ Dr Ivan Barbot“, 2008 završila užu specijalizaciju iz biologijske psihijatrije te se educirala iz više psihoterapijskih pravaca. Znanstveni magisterij obranila je 2006 godine, a doktorirala 2010 pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Od 2009. do 2017. radila je na Klinici za psihijatriju KBC Rebro, a od 2017 zaposlena je u KBC Sestre milosrdnice kao voditelj dnevne bolnice za shizofrenije i srodne poremećaje. U naslovnom je znanstveno-nastavnom zvanju pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu,

Davor Štimac

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Rijeci  1987. godine, magistrirao 1991., a doktorirao 1997. Naziv redovitog profesora stekao je 2006. Specijalizaciju iz interne medicine provodio je u Kliničkom bolničkom centru Rijeka, a od 2006. je subspecijalist gastroenterolog. Trenutno obnaša funkciju Ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Rijeka, Predstojnika Klinike za internu medicinu i Zamjenika pročelnika Katedre za internu medicinu  Prvi je dopredsjednik Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, predsjednik Društva za debljinu HLZ-a, dopredsjednik Društva za kvalitetu zdravstvene zaštite HLZ-a, predsjednik sekcije za pankreatologiju Hrvatskog gastroenterološkog društva. Predsjednik je EAGEN-a (Europsko društvo za gastroenterologiju, endoskopiju i nutriciju), član je komiteta za smjernice u gastroenterologiji

Dražen Pulanić

Doc. prim. dr. sc. DRAŽEN PULANIĆ, dr. med., specijalist interne medicine, uži specijalist hematologije, primarijus, znanstveni savjetnik, radi u Zavodu za hematologiju Klinike za unutarnje bolesti KBC Zagreb i na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao docent u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za internu medicinu. Naslovni je docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku. Rođen 1974. u Zagrebu. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999., magistrirao 2003., doktorirao 2006. na Medicinskom fakultetu Sveučilištu u Zagrebu. Znanstveni suradnik je od 2007., viši znanstveni suradnik od 2010., a znanstveni savjetnik od 2016. godine. Područje znanstvenog i stručnog interesa su

Duje Rako

Nakon klasične gimnazije u Splitu sam pohađao Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu (prve dvije godine) a potom u Zagrebu gdje diplomiram 2006. Obavezni pripravnički staž odrađujem u KBC-u Zagreb te potom radim godinu dana kao transplantacijski koordinator pri Ministarstvu zdravstva i liječnik u asistenci Croatia zdravstvenog osiguranja. Potom obavljam specijalizaciju iz urologije za KB Dubrava educirajući se u Hrvatskoj (KBC Zagreb, KBC Sestara milosrdnica, KB Sv. Duh) ali i inozemstvu (SB Slovenj Gradec). Nakon položenog specijalističkog ispita 2013. radim u KB Dubrava te se dodatno educiram u području endoskopije u inozemstvu (Mainz, Patras, Beč). Od 2017. radim kao konzultant u

Ivan Bojanić

izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, specijalist ortopedije. Voditelj je odjela za artroskopiju i sportsku traumatologiju u Klinici za ortopediju KBC-a Zagreb. Koautor je knjige „Overuse injuries of the musculoskeletal system“ koja je objavljena u dva izdanja (1993 i 2003 godine) u SAD-u. Objavio je više od stotinu radova koji su indeksirani u međunarodnim bazama podataka (63 u Current Contents, 9 u Science Citation Index Exp te 43 u Medline & Scopus). Područja znanstvenog i stručnog interesa su mu artroskopska kirurgija koljena, gležnja i lakta te sportska traumatologija.

Julije Meštović

ŠKOLOVANJE Poslijediplomski studiji: „Alergologija i klinička imunologija i „Klinička pedijatrija“ Specijalizacija iz pedijatrije, uža specijalizacija iz intenzivne medicine Edukacija iz pedijatrijske intenzivne medicine u bolnicama A. Gemelli i Bambino Gesu Rimu Advanced Paediatric Life Support Course i Instructors Generic Course, Manchester ZAPOSLENJE Osnivač Zavoda za intenzivnu pedijatriju s postintenzivnom skrbi, Klinika za dječje bolesti, KBC Split Osnivač Referentnog centra za pedijatrijsku hitnu medicinu Ministarstva zdravstva RH Ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Split AKADEMSKI STUPANJ: doktor medicinskih znanosti, Medicinski fakultet u Rijeci ZNANSTVENI STUPANJ: izvanredni profesor, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu DUŽNOSTI NA MEDICINSKOM FAKULTETU U SPLITU Pročelnik Katedre za kliničke vještine

Martin Kuhar

Martin Kuhar rođen je 2. srpnja 1984. godine u Slavonskom Brodu, gdje je završio osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Medicinski fakultet u Zagrebu upisao je 2002., a diplomirao 2008. godine. Jednogodišnji pripravnički staž odradio je u Općoj bolnici Sveti Duh te položio stručni ispit 2010. godine. Od 2009. zaposlen je kao znanstveni novak-asistent, od 2015. kao poslijedoktorand, a od 2019. kao znanstveni suradnik na Odsjeku za povijest medicinskih znanosti Zavoda za povijest i filozofiju znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Doktorirao je na temi eugenike u Hrvatskoj na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2015. godine. Završio je 2013. preddiplomski studij filozofije

Miroslav Župčić

Miroslav Župčić je docent (Katedra za fiziologiju,imunologiju i patofiziologiju) na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Docent Župčić stekao je diplomu doktora medicine na  Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2006 godine. Nakon obavljenog specijalističkog usavršavanja iz anesteziologije reanimatologije i intenzivnog liječenja (Klinička bolnica Dubrava; 2009 – 2013.) polaže specijalistički ispit 2013 godine. Od 2012 – 2016 godine pohađa poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu( Hrvatska) te 2016 godine stječe akademski stupanj doktora znanosti iz područja Biomedicina i zdravstva, naslov doktorske disertacije: Sinergistički učinak lokalnih anestetika na hemodinamske promjene tijekom primjene paravertebralnoga bloka. U travnju 2019

Mislav Čavka

Rođen 1981. u Zagrebu gdje je završio Klasičnu gimnaziju te Medicinski fakultet 2005. godine. 2011. specijalizirao je radiologiju, 2013. stekao doktorat znanosti, 2015. završio subspecijalizaciju iz ultrazvuka a 2016. je izabran u zvanje docenta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2017. radi na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Odjel za lokomotorni sustav, KBC "Zagreb". Autor je 48 znanstvena rada od kojih je 17 indeksirano u CC indeksu. Recenzent je za 13 znanstvenih časopisa i za Švicarsku nacionalnu zakladu za znanost (Swiss National Science Foundation). Član je upravnog odbora Hrvatskog društva radiologa i dopredsjednik Hrvatskog društva za medicinsku

Mislav Planinc

Mislav Planinc, rođen je 1982. godine u Zagrebu. Pohađao je Klasičnu gimnaziju te potom završio Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2008. godine. Nakon pripravničkog staža odrađenog u KB “Dubrava” dobiva specijalizaciju iz opće kirurgije koju završava 2015. godine pod mentorstvom prof. dr.sc. Željka Sutlića. Tijekom specijalizacije provodi godinu dana kao istraživač na Cleveland Clinic pod mentorstvom prof. Tomislava Mihaljevića. 2016. godine provodi 3 mjeseca na kardikirurškom usavršavanju na Klinici za kardijalnu kirurgiju, AKH Beč (mentor –prof.dr.sc. Marek Ehrlich). Početkom 2019. godine završava užu specijalizaciju iz kardijalne kirurgije i polaže subspecijalistički ispit. U siječnju 2020. godine prelazi na Kliniku za kardijalnu

Venija Cerovečki

Doc.dr.sc. Venija Cerovečki pročelnica je Katedre za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, specijalistica je obiteljske medicine i nositeljica tima obiteljske medicine pri Domu zdravlja Zagreb-Centar. Sudjeluje u integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju medicine u predmetu Obiteljska medicina, Temelji liječničkog umijeća te u izvedbi nastave Studija medicine na engleskom jeziku u predmetima Family medicine i Pharmacoeconomics. Nacionalni je predstavnik u Europskoj akademiji nastavnika obiteljske medicine (EURACT) i član je Europske radne skupine za specijalističko usavršavanje iz obiteljske medicine. Nastavnik je na sveučilišnom poslijediplomskom specijalističkom studiju iz obiteljske medicine. Do sada je objavila 37 cjelovitih znanstvenih i stručnih radova, ukupan

Zdenko Sonicki

Rođen sam u Zagrebu gdje sam pohađao osnovnu školu, a potom i srednju školu u Matematičko-informatičkom obrazovnom centru. Diplomirao sam na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, magistrirao sam također na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s magistarskim radom „Metode induktivnog učenja u medicinskom odlučivanju i predviđanju“, pod mentorstvom prof.dr.sc. Josipa Kern, 1994. godine. Obranom doktorske disertacije „Prepoznavanje profila CD4+ limfocita T i količine ribonukleinske kiseline virusa humane imunodeficijencije tijekom razvoja infekcije kao temelj za klasifikaciju bolesnika“, pod mentorstvom prof.dr.sc. Josipa Kern 2002.godine stekao sam akademski stupanj doktora znanosti iz područja biomedicine i zdravstva. Pohađao sam „Summer Institute for Statistical Genetics“

Željko Ferenčić

Željko Ferenčić, dr. med. voditelj je Odjela za histopatologiju i citologiju Dječje bolnice “Srebrnjak” u Zagrebu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1984. godine, a 1992. položio je specijalistički ispit iz patološke anatomije. Kasnije se usavršavao iz kardiopatologije ( Trst, Italija) te toksikološke patologije ( Cambridge, Velika Britanija). Autor je ili suautor u više od stotinu stručnih i znanstvenih publikacija. U dva mandata bio je urednik časopisa Toxicologic Pathology, tajnik u Liječničkom vjesniku je od 1993. godine.  Bio je urednik za područje medicine u Općoj i nacionalnoj enciklopediji te je član Radne skupine za medicinsko nazivlje Hrvatske akademije znanosti

Željko Reiner

Akademik Željko Reiner rođen je u Zagrebu 1953g.. gdje je završio osnovnu školu, Klasičnu gimnaziju i 1976.g. diplomirao na Medicinskom fakultetu. 1978g.. je magistrirao, a 1982.g. i doktorirao u Zagrebu. Specijalizirao je od 1979. do 1983.g. internu medicinu u KBC "Sestre milosrdnice" u Zagrebu i u Sveučilišnoj bolnici Eppendorf u Hamburgu, Njemačka. Na postdoktorskom usavršavanju bio je u Oklahoma City, USA 1984.-1985.g. Za docenta je izabran 1986.g., a za redovitog profesora Medicinskog fakulteta u Zagrebu izabran je prvi puta 1988.g. Od 1997.g. je redoviti profesor interne medicine u trajnom zvanju. Od 2009. g. je i redoviti profesor na Sveučilištu u

Go to Top