„Liječnički vjesnik“ – stručno glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora

Nekoliko godina nakon utemeljenja Hrvatski liječnički zbor počinje objavljivati svoje stručno glasilo – Liječnički vjesnik. Prvi broj Liječničkog vjesnika izišao je 1877. godine, zaslugom i zalaganjem tadašnjeg predsjednika Zbora dr. A. Schwarza. Liječnički vjesnik jedan je od svega stotinjak svjetskih časopisa koji su izlazili krajem 19. stoljeća i održali kontinuitet tijekom 20. stoljeća te potom ušli u 21. stoljeće. Također je najstariji hrvatski medicinski časopis prema trajnosti izlaženja te redovito bilježi sva važna dostignuća, stručna i strukovna događanja. Godine 1935. u Liječnički vjesnik nadodan je inozemni prilog u kojemu će se na stranim jezicima objavljivati članke i predavanja Zbora, a 1962. godine godine na zamolbu Američke nacionalne biblioteke odlučeno je da Liječnički vjesnik počinje izlaziti, uz hrvatski, i na engleskom jeziku. Početkom osamdesetih godina 20. stoljeća dolazi do kratkog prekida izdavanja, no 1985. godine ponovno se pokreće objavljivanje Liječničkog vjesnika.

Teme kojima su se autori tekstova bavili mijenjale su se s vremenom, odražavale su trenutačne interese i preokupacije liječničke struke u zemlji. Objavljivanjem znanstvenih i stručnih izvornih radova domaćih autora Liječnički vjesnik utječe na poboljšanje zdravstvene zaštite. Jednako je važno nova znanja i spoznaje suvremene medicinske znanosti u svijetu učiniti općedostupnima našoj medicinskoj zajednici. U Liječničkom vjesniku objavljuju se uvodnici, stručni i znanstveni radovi, pregledni članci, prikazi bolesnika, lijekova i metoda, preliminarna znanstvena i stručna priopćenja, osvrti, pisma uredništvu, prikazi knjiga, referati iz literature i drugi prilozi. Liječnički vjesnik obavještava i o djelatnostima Hrvatskoga liječničkog zbora i njegovih stručnih društava te o društvenim problemima s kojima se susreću liječnici.

Važno je istaknuti da je Liječnički vjesnik više od 50 godina neprekidno nazočan u međunarodnim indeksima – prvi broj Liječničkog vjesnika koji je uveden u Index medicus (Medline) jest broj 7/8 iz 71. volumena objavljivanog tijekom 1949. godine. Liječnički vjesnik zastupljen je u Indexu medicusu (Medline) s ukupno 5952 članka, ima svoju internetsku stranicu, a svi objavljeni članci mogu se naći na adresi http://lijecnicki-vjesnik.hlz.hr.

*Tekst preuzet iz knjige “Hrvatski liječnički zbor od 1874. – 2014.”
Autori: Vladimir Dugački, Željko Krznarić

Urednici „Liječničkog vjesnika“
Godina Urednici
1877. – 1879. Antun Schwarz
1880. Antun Schwarz (1 – 2), Ladislav Rakovac (3 – 7), Josip Fon i Josip Šepić (8 – 9)
1881. Josip Fon i Josip Šepić
1883. Bohuslav Jiruš
1885. Viktor Gjurkovečki (1 – 2), Bogdan Jakopović (3 – 4), Antun Lobmayer (5 – 9)
1886. – 1896. Antun Lobmayer
1897. Antun Lobmayer (1), Miroslav Čačković (2 -12)
1898. – 1904. Miroslav Čačković
1905. – 1907. Radovan Marković
1908. Radovan Marković (1 – 2), Vatroslav Florschütz (3 – 12)
1909. – 1910. Vatroslav Florschütz
1911. Miroslav Čačković  (1), Gjuro Butorac (2 – 9), Radenko Stanković (10 – 12)
1912. Srećko Šilović (1 – 10), Vladimir Jelovšek (11 – 12)
1913. – 1914. Vladimir Jelovšek
1915. Vladimir Jelovšek (1), Miroslav Čačković (2 – 12)
1916. – 1917. Miroslav Čačković
1918. Miroslav Čačković (1 – 9), Lazar Novković (10 – 12)
1919. Lazar Novković (1), Lazar Novković i Vladimir Jelovšek (2 – 12)
1920. Lazar Novković (1 – 10), Lujo Thaller (11 – 12)
1921. Vladimir Jelovšek i Lujo Thaller
1922. Vladimir Jelovšek i Vlaho Novaković
1923. – 1928. Vladimir Jelovšek
1929. Miroslav Čačković, Kamilo Farkaš, Vladimir Jelovšek
1930. – 1931. Vladimir Jelovšek
1932. Fran Bubanović, Ivan Herzog i Vladimir Jelovšek
1933. Vladimir Jelovšek
1934. Vladimir Jelovšek (do 3. svibnja), Edo Deutsch (od 4. svibnja)
1935. – 1945. Ante Vuletić
1946. Ante Vuletić i Zlatko Supek
1947. Zlatko Supek (1 – 2), Stanko Ibler (3 – 12)
1948. – 1950. Stanko Ibler
1951. – 1952. Pavao Tomašić
1953. Pavao Tomašić i Ljubomir Božović
1954. – 1957. Mirko Dražen Grmek
1958. – 1974. Tihomil Beritić
1975. – 1979. Predrag Drobnjak
1980. – 1992. Ivan Bakran
1992. V.D. Marko Pećina
1993. – 2005. Nada Čikeš
2005. Branimir Anić

Napomena: u zagradi se nalaze brojevi Liječničkog vjesnika te se odnose na to koliko je brojeva pojedini autor uredio u navedenoj godini