Osnivač i izdavač
HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR

Za izdavača
ŽELJKO KRZNARIĆ

Glavni i odgovorni urednik
BRANIMIR ANIĆ

Tajnik uredničkog odbora
Željko Ferenčić

Tajnica redakcije
Draženka Kontek

Lektor za hrvatski jezik
Branko Erdeljac

Lektorica za engleski jezik
Mirjana Marečić

Deskriptori
Anamarija Laboš

Naslovnica
KONTRAST

Tehnički urednik
Josip Vlahović

Slog
“Gredice” – Horvaćanska 67, Zagreb, Hrvatska

Tisak
PRINTERA grupa – ulica Franje Tuđmana 14, Sveta Nedelja, Hrvatska

Web stranica
Alen Babacanli

SAVJET

Predsjednik
Mladen Belicza, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb)

Tajnik
Miroslav Hromadko, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb)

Članovi
Nada Čikeš, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb) – Hedviga Hricak, Memorijalni centar za rak Sloan Kettering (New York) – Ivica Kostović Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb) – Ante Padjen, Odjel farmacije i terapije,Medicinski fakultet, Sveučilište McGill (Montreal) – Marko Pećina, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb) – Dinko Podrug, Državno Sveučilište New York (New York) – Marko Turina, Sveučilišna bolnica u Zürichu (Zürich)

UREDNIČKI ODBOR

Branimir Anić, Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju Klinike za internu medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb); Anko Antabak, Zavod za dječju kirurgiju, Klinika za kirurgiju, Klinički bolnički centar Zagreb (Zagreb); Branka Aukst Margetić, KBC Sestre milosrdnice, dnevna bolnica za shizofrenije i srodne poremećaje, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb); Alen Babacanli, Centar za hitni prijem Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice Zagreb (Zagreb); Ivan Bojanić, Klinika za ortopediju Klinički bolnički centar Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb); Boris Brkljačić, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KB „Dubrava“, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb); Venija Cerovečki, Zavod za obiteljsku medicinu Zdravstvena škola “Andrija Štampar”, Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu (Zagreb); Mislav Čavka, Klinički zavod za dijagnostičku i inatervencijsku radiologiju Klinički bolnički centar Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb); Željko Ferenčić, Odjel za histopatologiju i citologiju Dječje bolnice “Srebrnjak” Zagreb (Zagreb); Božo Krušlin, Klinički zavod za patologiju i citologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Martin Kuhar, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (Zagreb); Julije Meštrović, Klinički bolnički centar Split, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu (Split); Mislav Planinc, Klinika za kardijalnu kirurgiju Klinički bolnički centar Zagreb (Zagreb); Dražen Pulanić, Zavod za hematologiju Klinike za unutarnje bolesti Klinički bolnički centar Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb); Duje Rako, Poliklinika „Croatia“ (Zagreb); Željko Reiner, Zavod za metaboličke bolesti Klinika za unutrašnje bolesti Klinički bolnički centar Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb); Zdenko Sonicki, Katedra za medicinsku statistiku, epidemiologiju i medicinsku informatiku Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb); Davor Štimac, Klinika za internu medicinu Klinički bolnički centar Rijeka, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (Rijeka); Adriana Vince, Zavod za infekcije probavnog sustava Klinika za infektivne bolesti Zagrebu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb); Miroslav Župčić, Klinički bolnički centar Rijeka, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (Rijeka)

ČLANOVI MEĐUNARODNOG UREDNIČKOG ODOBRA OD 2019. – 2024.

Jurgen Deckert, Klinika i poliklinika za psihijatriju, psihosomatiku i psihoterapiju Centar za mentalno zdravlje, Sveučilišna bolnica Würzburg (Wüzburg, Njemačka) – Patrick Erik Eppenberger, Institut za evolucijsku medicinu, Sveučilište u Zürichu (Zürich, Švicarska) – Michael Fuchsjäger, Medicinski fakultet sveučilišta u Graz (Graz, Austrija) – Primož Gradišek, Medicinski fakultet Sveučilišta u Ljubljani (Ljubljana, Slovenija) – Andrej Grajn, Kraljevska bolnica u Manchesteru (Manchester, UK), Emir Q. Haxhija, Zavod za dječju i adolescentnu kirurgiju, Medicinsko sveučilište u Grazu (Graz, Austrija) – Tomas Jovaisa, Klinika za anesteziologiju i intenzivno liječenje, Vilnius (Vilinius, Litva) – Jamin Kashwa, Homerton, Sveučilišna bolnica Zaklade Trust (London, UK) – Živko Steven Pavletić, Klinički istraživački centar Bethesda (Bethesda, USA) – Semir Vranic, Medicinski fakultet Sveučilišta u Kataru (Doha, Qatar)
Naklada
7850 primjeraka

Liječnički vjesnik je časopis s otvorenim pristupom što podrazumijeva da je sav sadržaj slobodno dostupan bez naknade korisnicima i ustanovama. Korisnici mogu čitati, spremiti, kopirati, dijeliti, ispisivati ili stvarati poveznice na cjeloviti tekst članaka, ili ih koristiti za ostale zakonite svrhe bez traženja prethodnog dopuštenja izdavača ili autora. Ovo je u suglasnosti s BOAI definicijom otvorenog pristupa.