Autor potpisom Izjave (Izjava o prenošenju autorskih prava – https://lijecnicki-vjesnik.hlz.hr/uputeautorima/#autorstvo), u smislu čl. 44. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, prenosi na HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR, OIB: 60192951611, kao nakladnika časopisa „Liječnički vjesnik“ pravo iskorištavanja autorskog djela, i to pravo reproduciranja fotografskog materijala i distribuiranja (objavljivanje) članaka u formi časopisa i online izdanja, kao i reproduciranje autorskog djela u Internet bazama pretraživanja i zbirkama znanstvenih članaka, i to sve vremenski neograničeno i važeće za područje cijelog svijeta; za nekomercijalnu upotrebu, bez naknade.

Radi izbjegavanja bilo kakvih nesporazuma Autor daje odobrenje HRVATSKOM LIJEČNIČKOM ZBORU da njegovo autorsko djelo čita, preuzima, kopira, distribuira, tiska, uvrštava u baze pretraživanja i/ili stavljanja poveznice na cijeli tekst članaka pod uvjetom da se navede puna referencija izvora.

Autorsko djelo daje se na korištenje pod Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Autor daje odobrenje da se dijelovi sadržaja radova (npr. slike, tablice, grafikoni) mogu reproducirati bez prethodnog dopuštenja uz obavezno navođenje referencije na broj, volumen i stranicu časopisa Liječnički
vjesnik u kojem je rad objavljen.

Autor jamči kako je za davanje ovog odobrenja ishodio pristanak svih koautora.