Autori:

Goran Arbanas, Dinko Kreho

Sažetak
U književnim djelima opisani su brojni medicinski fenomeni, a psihijatrijski simptomi i poremećaji poseb-no su zanimljivi i autorima i čitateljstvu. Književna djela s opisima psihijatrijskih poremećaja mogu se iskoristiti u biblioterapiji, za liječenje osoba s duševnim smetnjama, no mogu se upotrijebiti i za učenje psihijatrije (slično filmu). „Gospoda Glembajevi“ najpoznatija su hrvatska drama. Glavni junak u djelu, Leone, pokazuje niz psihijatrijskih simptoma. On ima sumanute ideje, usmjerene na barunicu Castelli-Glembay, svojeg oca i očevu firmu. Osim toga, u djelu se sugerira da je imao i okolišavo mišljenje. Vjero-jatno bismo danas u njegovu slučaju postavili dijagnozu sumanutog poremećaja. Također, budući da on na koncu djela počini protupravno djelo ubojstva, može se postaviti pitanje njegove sposobnosti da shvati značenje vlastitog postupanja i vladanja svojom voljom. S obzirom na prisutnost sumanutih ideja nepo-sredno u vrijeme počinjenja djela te direktni utjecaj sumanutosti na njegove aktivnosti u vrijeme djela, a posebice uzimajući u obzir i emocionalno stanje u kojem se nalazio, može se zaključiti da on u vrijeme djela, tempore criminis, nije bio sposoban shvatiti značenje svojega postupanja i vladati svojom voljom. Svako djelo u kojem su prikazani junaci koji imaju psihijatrijske simptome može se promatrati, osim s književno-umjetničkog stajališta, i sa psihijatrijskoga te se može iskoristiti u edukaciji budućih psihijatara i liječnika.

Volumen: 1-2, 2019

Liječ Vjesn 2019;141:40–44

Preuzmi XML
Preuzmi PDF