NIKOLA TESLA IN MEDICINE, TOO

Autori:

Branko Hanžek, Zvonimir Jakobović

Sažetak

Sažetak. U ovom smo radu, služeći se primarnim i sekundarnim izvorima, prikazali onaj segment djelovanja Nikole Tesle koji je našao primjenu i na području medicine. Osobita pozornost posvećena je izvođenju Teslinih pokusa u srednjoškolskoj nastavi čime se upućuje na popularizaciju Teslina rada te promptnost prihvaćanja njegovih otkrića na području Hrvatske. Teslina istraživanja izazvala su velik interes u ovdašnjoj akademskoj zajednici, a njegovi su se pokusi ponavljali i uvodili u nastavu. Istaknuto je da je Teslin interes bio prije svega usmjeren na fiziku i elektrotehniku, bez osobnih pretenzija zadiranja u biomedicinska istraživanja. Ipak, njegova su istraživanja pridonijela približavanju i prožimanju ovih dvaju područja utirući put medicinskoj fizici, osobito rendgenologiji i visokofrekvencijskoj elektroterapiji.

Summary

Summary. Using primary and secondary sources we have shown in this paper the influence of Nikola Tesla’s work on the field of medicine. The description of his experiments conduced within secondary-school education programs aimed to present the popularization of his work in Croatia. Although Tesla was dedicated primarily to physics and was not directly involved in biomedical research, his work significantly contributed to paving the way of medical physics particularly radiology and high-frequency electrotherapy.

Volumen: 12, 2007

Liječ Vjesn 2007;129:415–419

Preuzmi PDF