Izv. prof. dr. sc. Anko Antabak dr. med., specijalista dječje kirurgije, rođen 19. siječnja 1962. u Tuzli, hrvat. Završio je Medicinski fakultet (MF) u Zagrebu 1987. Liječnik opće medicine DZ Trnje- Zagreb, 1987-1991. Sudionik Domovinskog rata (sanitetska postrojba) 1991-1992. Specijalizaira dječju kirurgiju (1992-1997) godine, KBC Zagreb, Klinika za kirurgiju, a nakon toga uposlenik Zavoda za dječju kirurgiju. Utemeljitelj je i pročelik Jednodnevne kirurgije (2008.-2018) KBC Zagreb. Postdiplomski studij iz biologije (PMF Zagreb), magistrirao 1996., a doktorirao 2005. godine (MF-Zagreb). Član više tuzemnih i međunarodnih stručnih društava. Aktivan u HLZ, Hrvatskog kirurškog društva, Hrvatskog traumatološkog društva, višekratno je dopresjednik Hrvatskog društva dječjih kirurga. Od 1992. godine sudjeluje u znanstvenom radu kao istraživač na tri znanstveno istraživačka projekta (financirana od strane Ministarstva znanosti RH), i nekoliko stručnih projekata u svojoj matičnoj ustanovi. Od 2015 godine, znastvenoistraživački aktivan, suvoditelj projekta Instituta za medicinska istraživanja Zagreb. Publicira i recenzira u više tuzemnih i inozemnih stručnih časopisa. Do 2019 g. ima 204 publicističkih referenci, 70 od njih indeksirano u CC, ESCI, IM, EM, scopus. Do sada 288 puta citiran u SCI. Član više stručnih i znansvenih povjerenstava. Mentor, specijalizantima kirurgije, postdiplomantima, i doktorantima, te studentama MF Zagreb kod izrade diplomskih radova. Stručno se usavršavao studijskim boravcima, seminarima i tečajevima trajne edukacije u tuzemstvu i inozemstvu. Izvodi nastavu u više kolegija dodiplomske i postdiplomske nastave, suvoditelj je posdiplomskog studija Dječja kirurgija, MF Zagreb. Služi se engleskim i njemačkim jezikom. Otac dva sina. Hobi-yachting.