Anita Špehar Uroić

  • Iskustva s galaktozemijom u Hrvatskoj
    Ana Šmaguc, Danijela Petković Ramadža, Vladimir Sarnavka†, Vjekoslav Krželj, Bernarda Lozić, Silvija Pušeljić, Valentina Rahelić, Nikola Mesarić, Marina Grubić, Ana Bogdanić, Anita Špehar Uroić, Tamara Žigman, Ruža Grizelj, Jurica Vuković, Duško Mardešić, Ildiko Szatmari, Isabel Rivera, Ksenija Fumić, Ivo Barić
    1-2, 2023
  • TROGODIŠNJI DJEČAK – HOMOZIGOT ZA PORODIČNU HIPERKOLESTEROLEMIJU
    Miroslav Dumić, Anita Špehar Uroić, Igor Francetić, Zvonimir Puretić, Danica Matišić, Petar Kes, Martina Mikecin, Željko Reiner
    5, 2007
Pronađeno ukupno 2.
Stranica od .
Go to Top