Branka Aukst Margetić

  • Smjernice za dijagnostiku i liječenje bolesnika s vratoboljom – 1. dio
    Simeon Grazio, Vanja Bašić Kes, Dijana Zadravec, Karlo Houra4, Lovorka Grgurević, Tomislav Nemčić, Ivan Mikula, Marijana Lisak, Branka Aukst Margetić, Diana Balen, Vide Bilić, Boris Božić, Stipe Ćorluka, Frane Grubišić, Neven Ištvanović, Dalibor Karlović, Neven Kauzlarić, Dražen Kvesić, Darko Ledić, Petra Margetić, Tatjana Nikolić, Darko Perović, Dubravka Sajković, Tea Schnurrer Luke Vrbanić, Hana Skala Kavanagh, Ivan Škoro, Tonko Vlak, Ana Poljičanin, Krešimir Rotim
    5-6, 2021
  • Povezanost depresije i stigme u oboljelih od raka pluća
    Branka Aukst Margetić, Suzana Kukulj, Kristina Galić, Belma Šarić Zolj
    9-10, 2020
Pronađeno ukupno 2.
Stranica od .
Go to Top