Matilda Kovač-Šižgorić

  • Smjernice za farmakološko liječenje epilepsije
    Silvio Bašić, Željka Petelin Gadže, Igor Prpić, Zdravka Poljaković, Maša Malenica, Romana Gjergja Juraški, Ivana Marković, Ivana Šušak Sporiš, Jelena Šarić Jurić, Davor Sporiš, Stjepan Jurić, Sibila Nanković, Zlatko Sabol, Marija Meštrović, Vlatko Šulentić, Vlasta Đuranović, Maja Jurin, Nina Barišić, Iris Zavoreo, Zrinka Čolak Romić, Matilda Kovač Šižgorić, Anamarija Mrđen, Anka Shihabi Aleksić, Ljiljana Čengić, Milan Bitunjac, Marija Čandrlić, Dubravka Fajdetić, Ana Sruk, Robert Marčec, Ruža Kostanjevec, Boris Vuković, Marijan Cesarik, Vesna Kerek, Gordana Lojen, Lidija Šapina, Igor Cindrić, Dragan Smoljanac, Sanja Papić, Tihana Gržinčić, Marina Hlavati, Dunja Penavin Kolarić, Suzana Pejnović, Nevia Novak, Mario Grbin, Goran Ivkić
    11-12, 2021
  • SMJERNICE ZA FARMAKOTERAPIJU EPILEPSIJA U DJECE I ADOLESCENATA HRVATSKOG DRUŠTVA ZA DJEČJU NEUROLOGIJU HLZ-A
    Romana Gjergja-Juraški, Nina Barišić, Matilda Kovač-Šižgorić, Igor Prpić
    7-8, 2019
Pronađeno ukupno 2.
Stranica od .
Go to Top