Zrinka Mach

  • Smjernice za prehranu kod šećerne bolesti u odrasloj dobi*
    Eva Pavić, Valentina Rahelić, Željko Reiner, Darija Vranešić Bender,Ivica Vrdoljak, Irena Martinis, Nikola Mesarić, Sanja Klobučar, Maja Baretić, Silvija Canecki Varžić, Monika Vidović, Vilma Kolarić, Zrinka Mach, Miro Bakula, Ana Marija Liberati Pršo, Željko Krznarić, Dario Rahelić
    3-4, 2023
Pronađeno ukupno 1.
Stranica od .
Go to Top