Prof.dr.sc. Boris Brkljačić

Specijalist radiolog, subspecijalist intervencijske radiologije i ultrazvuka, redoviti profesor u trajnom zvanju na Katedri za radiologiju, predstojnik Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju MEF KB „Dubrava“.  Prodekan za znanost MEF Zagreb i  pročelnik Katedre za radiologiju.

Board of Directors član (2017-2022), predsjednik (2019-20) European Society of Radiology, Beč. Executive council member of ESR (2011-2017), Finance and Internal Affairs Chair (2011-4), External Affairs and Communication Chair (2014-2017). Član Executive Board International Society for Strategic Studies in Radiology (2013-19). Fellow European Society of Urogenital Radiology.

Prvi dopredsjednik Hrvatskog liječničkog zbora 2013-2021. Predsjednik Hrvatskog društva za ultrazvuk u medicini i biologiji HLZ. Predsjednik Hrvatskog društva radiologa HLZ 2008-2012.

Počasni član Israel Radiological Association, Mađarskog društva radiologa, Slovačkog društva radiologa, Bugarskog društva radiologa, Rumunjskog društva radiologa, Bjeloruskog društva radiologa, Slovenskog društva za ultrazvuk u medicini.

Usavršavao se u Thomas Jefferson University, Philadelphia i u Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Cornel University, New York City.

Održao preko 350 predavanja na preko 270 kongresa, stručnih skupova i institucija u Hrvatskoj, Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji, Kini, Koreji, Južnoj Africi, Brazilu, Kolumbiji, Izraelu, Egiptu, Iranu, Dubai, Kataru, Gruziji, te preko 20 europskih zemalja;  organizirao 32 kongresa/ stručna skupa, bio predsjednik zajedničkog kongresa European Society of Urogenital Radiology i U.S. Society of Uroradiology u Dubrovniku 2011.godine. Visiting profesor, Department of Radiology, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York City. Potpredsjednik European Congress of Radiology 2019. Predsjednik European Congress of Radiology 2020.

Autor dva samostalna udžbenika, 59 poglavlja u stranim i domaćim udžbenicima i knjigama, 110 znanstvenih i stručnih radova. 2.300 citata (Google scholar); h-indeks 25. Editor-in-chief Journal of Ultrasound (SIUMB). Član uredničkog odbora „Ultraschall in der Medizin“ (EFSUMB) i „Radiology and Oncology“.  Voditelj tri završena projekta Ministarstva znanosti RH, voditelj aktivnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost (2017-21).

Predsjednik Povjerenstva za radiologiju Ministarstva zdravstva RH od 2004.godine i Povjerenstva za stručni nadzor i provođenje programa mamografskog screeninga od 2005.godine. Redoviti član Akademije Medicinskih Znanosti Hrvatske od 2010.