Prof. dr. sc. Božo Krušlin, dr. med

ŠKOLOVANJE

1979 – 10/1984, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doktor medicine

1989 – Magisterij, PMF Zagreb, 1994 – Disertacija, MF Zagreb

1989-1994 – specijalizacija iz patološke anatomije

1998 – docent – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2003 – izvanredni profesor

2009 – redoviti profesor, 2015 – redoviti profesor u trajnom zvanju

2009 – znanstveni savjetnik

ZAPOSLENJE

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu od 1994.

Klinički zavod za patologiju i citologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska 29, Zagreb, od 1995., predstojnik Zavoda od 2007.

AKTIVNOSTI NA MEDICINSKOM FAKULTETU U ZAGREBU

Član Odbora za disertacije, Odbora za izbor nastavnika, Fakultetskog vijeća i Etičkog povjerenstva

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJI: voditelj 2 predmeta

OSTALE AKTIVNOSTI

Mentor 8 obranjenih magisterija i 19 doktorata

ČLANSTVA U STRUKOVNIM UDRUŽENJIMA:  

Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko udruženje patologa i sudskih medicinara, Akademija medicinskih znanosti Hrvatske (predsjednik Kolegija temeljnih medicinskih znanosti AMZH), Europsko udruženje patologa, Međunarodno udruženje za uropatologiju, Udruženje patologa SAD i Kanade

ZNANSTVENI RADOVI – 260     (CC – više od 100)                                                                                                                               KONGRESNA PRIOPĆENJA – 278

CITATI  – 1215 po WOS-u

H-indeks – 17

UDŽBENICI (autor ili koautor) – 14

PROJEKTI (u tijeku)

HRZZ – ”NRF2 na raskrižju epigenetičkog modeliranja, metabolizma i proliferacije stanice raka”. (2016-06-IP-4404), suradnik  (Voditelj: prof. dr. Koraljka Gall-Trošelj)

OSTALA ZNANSTVENA DJELATNOST

Recenzent

Virchows Arch, Pathol Res Pract, J Exp Clin Cancer, Am J Med Sci, Acta clin Croat, Liječn Vjesn, Acta Dermatovenerol Croat, Act med Croat, Clin Exp Metastasis, Collegium Antropol, Croatian Med J, Translational Neurosc, Neurol Croat, Acta medico-biotechnica, J Pediatr Neurol, Diagn Pathol i dr.

Član Uredničkog Odbora

Acta clin Croat, Diagn Pathol, International Journal of Case Reports in Medicine, Cancer Cell International (associate editor)