Branka Aukst Margetić,doc.dr.sc. znanstvena savjetnica, rođena je 26.5.1966 u Tuzli, Bi H. Na Medicinskom Fakultet Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1991 godine.2001 specijalizirala je psihijatriju za Neuropsihijatrijsku bolnicu „ Dr Ivan Barbot“, 2008 završila užu specijalizaciju iz biologijske psihijatrije te se educirala iz više psihoterapijskih pravaca. Znanstveni magisterij obranila je 2006 godine, a doktorirala 2010 pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Od 2009. do 2017. radila je na Klinici za psihijatriju KBC Rebro, a od 2017 zaposlena je u KBC Sestre milosrdnice kao voditelj dnevne bolnice za shizofrenije i srodne poremećaje. U naslovnom je znanstveno-nastavnom zvanju pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu, Medicinskom fakultetu u Mostaru te odjeku za sestrinstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Objavila je oko 70 članaka indeksiranih u Current contens bazi podataka, te ukupno preko 120 znanstvenih i stručnih radova u recenziranim časopisima, oko 10 poglavlja knjiga i preko 70 kongresnih priopćenja. Citirana je preko 1300 puta. Recenzent je za niz međunarodnih visoko indeksiranih znanstvenih časopisa. Sudjelovala je u više međunarodnih projekta te bila pozvani predavač na više domaćih i međunarodnih kongresa. Bila je mentor jednog doktorskog i više diplomskih radova. Područje interesa su psihosomatska medicina, konzultativna psihijatrija te shizofrenija .