Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Rijeci  1987. godine, magistrirao 1991., a doktorirao 1997. Naziv redovitog profesora stekao je 2006. Specijalizaciju iz interne medicine provodio je u Kliničkom bolničkom centru Rijeka, a od 2006. je subspecijalist gastroenterolog. Trenutno obnaša funkciju Ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Rijeka, Predstojnika Klinike za internu medicinu i Zamjenika pročelnika Katedre za internu medicinu  Prvi je dopredsjednik Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, predsjednik Društva za debljinu HLZ-a, dopredsjednik Društva za kvalitetu zdravstvene zaštite HLZ-a, predsjednik sekcije za pankreatologiju Hrvatskog gastroenterološkog društva. Predsjednik je EAGEN-a (Europsko društvo za gastroenterologiju, endoskopiju i nutriciju), član je komiteta za smjernice u gastroenterologiji Svjetske gastroenterološke organizacije (WGO). Također je član Američkog društva za digestivnu endoskopiju (ASGE), Europskog društva za istraživanje jetre (EASL) i Europskog  Pankreasnog kluba. Višemjesečne stručne edukacije proveo je u: Sveučilišna bolnica Udine, 1995., Institut za istraživanje jetre, King`s College Hospital, London, 1997., Zavod za gastroenterologiju, Sveučilišna bolnica Padova, Italija 2000., Edukacija EUS –  Kopenhagen 2003. i San Raffaele Hospital – Edukacija EUS – Milano 2004., Cleveland Clinic 2010. Objavio je 130 cjelovitih radova u časopisima indeksiranim u CC/SCI  te ukupno više od 400 članaka i sažetaka u domaćim i stranim stručnim časopisima. Član je uredništva više domaćih i stranih časopisa.