Doc. prim. dr. sc. DRAŽEN PULANIĆ, dr. med., specijalist interne medicine, uži specijalist hematologije, primarijus, znanstveni savjetnik, radi u Zavodu za hematologiju Klinike za unutarnje bolesti KBC Zagreb i na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

kao docent u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za internu medicinu. Naslovni je docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku.

Rođen 1974. u Zagrebu. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999., magistrirao 2003., doktorirao 2006. na Medicinskom fakultetu Sveučilištu u Zagrebu. Znanstveni suradnik je od 2007., viši znanstveni suradnik od 2010., a znanstveni savjetnik od 2016. godine.

Područje znanstvenog i stručnog interesa su nasljedne i stečene bolesti hemostaze i tromboze, nemaligne hematološke bolesti, kronična bolest presatka protiv primatelja, te multipli mijelom. Usavršavao se u SAD-u u više navrata.                              

Bio je suradnik ili voditelj nekoliko znanstvenih projekata, mentor 5 diplomskih radova, 5 doktoranda, publicirao 117 stručnih i znanstvenih radova (od čega 48 u CC/SCI), suradnik je u 12 medicinskih knjiga, su-urednik jednog sveučilišnog udžbenika, objavio 137 kongresnih sažetaka. Od studentskog razdoblja do danas bio je glavni urednik ili član uredništva više medicinskih časopisa. Dobitnik je Rektorove nagrade za najbolji studentski rad 1996./1997.

Voditelj je  Multidisciplinarnog tima za liječenje kronične bolesti presatka protiv primatelja (eng. chronic Graft-versus-Host Disease, cGVHD) i dugotrajnih komplikacija nakon transplantacije krvotvornih matičnih stanica KBC Zagreb (od 2016. g.). Voditelj je znanstvenog istraživačkog projekta „Novi biomarkeri kronične bolesti presatka protiv primatelja“ Hrvatske zaklade za znanost (2017. -2021. godina). Predstavnik je Hrvatske kao član Upravnog odbora međunarodnog europskog projekta o kroničnom GVHD-u Europske kooperacije u znanosti i tehnologiji – Integrirana europska mreža o kroničnom GVHD-u (COST Action CA 17138, cGvHD Eurograft) od rujna 2018.,  te voditelj/suvoditelj dvije radne skupine tog međunarodnog projekta – Radne skupine za dijagnostičke kriterije i odgovor na terapiju cGVHD-a, te Radne skupine za epidemiološku platformu.

Voditelj je Radne skupine za benigne hematološke bolesti Hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti KroHem od svibnja 2018.

Prvi je dobitnik Godišnje nagrade Zaklade Hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti KroHem za izvrsnost i postignuća u znanstvenom i stručnom radu na području hematologije za 2017. godinu.

Član je Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ), Hrvatske liječničke komore, Hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti KroHem, Hrvatskog društva za hematologiju HLZ-a, Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Član je Radne skupine za razvoj i promicanje multidisciplinarne suradnje u području oralnog i općeg zdravlja Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Povjerenstva za stručno usavršavanje liječnika HLZ-a, Upravnog odbora Podružnice Zagreb HLZ-a (od 2017.), te Upravnog odbora Hrvatskog društva za multidisciplinarnu suradnju u dentalnoj medicini HLZ-a (od 2017.)