ŠKOLOVANJE

Poslijediplomski studiji: „Alergologija i klinička imunologija i „Klinička pedijatrija“

Specijalizacija iz pedijatrije, uža specijalizacija iz intenzivne medicine

Edukacija iz pedijatrijske intenzivne medicine u bolnicama A. Gemelli i Bambino Gesu Rimu

Advanced Paediatric Life Support Course i Instructors Generic Course, Manchester

ZAPOSLENJE

 • Osnivač Zavoda za intenzivnu pedijatriju s postintenzivnom skrbi, Klinika za dječje bolesti, KBC Split
 • Osnivač Referentnog centra za pedijatrijsku hitnu medicinu Ministarstva zdravstva RH
 • Ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Split

AKADEMSKI STUPANJ: doktor medicinskih znanosti, Medicinski fakultet u Rijeci

ZNANSTVENI STUPANJ: izvanredni profesor, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

DUŽNOSTI NA MEDICINSKOM FAKULTETU U SPLITU

Pročelnik Katedre za kliničke vještine i voditelj Centra za kliničke vještine

DUŽNOSTI U STRUKOVNIM UDRUŽENJIMA:

 • European Paediatric Association (dopredsjednik)
 • Hrvatsko pedijatrijsko društvo (dopredsjednik)
 • Advanced Life Support Group (Working Group, član)
 • Hrvatsko društvo za intenzivnu medicinu (član Upravnog odbora)

PROJEKTI

 • Voditelj projekata Ministarstva znanosti i obrazovanja
 • „Djeca s posebnim zdravstvenim potrebama“
 • „Edukacija o oživljavanju djece u osnovnim školama“

OSTALE AKTIVNOSTI

 • Voditelj Kongresa SIGNA VITAE, namijenjenog intenzivnoj i hitnoj medicini i anestezioogiji
 • Voditelj tečaja Advanced Paediatric Life Support za Hrvatsku
 • Član Povjerenstva za pedijatriju Ministarstva zdravlja

SVEUČILIŠNI UDŽBENIK
Meštrović J., ur. Hitna stanja u pedijatriji. Zagreb: Medicinska naklada 2011. (sveučilišni udžbenik sveučilišta u Rijeci, Zagrebu i Splitu)

ZNANSTVENI RADOVI 73

KONGRESNA PRIOPĆENJA 49

STRUČNE KNJIGE: 4 poglavlja

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJI: voditelj 2 izborna predmeta, nastavnik na 2 izborna predmeta

OSTALA ZNANSTVENA DJELATNOST
Osnivač časopisa SIGNA VITAE, namijenjenog intenzivnoj i hitnoj medicini