140 YEARS OF CMA – 53 YEARS OF AMSC

Autori:

Jasna Lipozenčić

Sažetak

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske osnovana je 1961. g. kao Komisija za naučno-istraživački rad Glavnog odbora Hrvatskog liječničkog zbora. Godine 1983. g. odvaja se od Hrvatskog liječničkog zbora i postaje samostalna udruga – Akademija medicinskih znanosti Hrvatske. Akademija je društvo izabranih znanstvenika, koje se bavi promicanjem medicinskih znanosti radi unapređenja narodnog zdravlja. U cilju predstavljanja hrvatske medicine svijetu, Akademija izdaje časopise Acta Medica Croatica, Socijalna psihijatrija i Croatian Medical Journal.

Summary

Croatian Academy of Medical Sciences was established in 1961 as the Commission for Scientific Research of the Croatian Medical Association Main Committee. In 1983 was separated from the Croatian Medical Association and became an independent organization – Croatian Academy of Medical Sciences. The Academy is a society of chosen scientists dealing with promotion of medical sciences to improve public health. To introduce Croatian medicine to the world the Academy publishes journals Acta Medica Croatica, Socijalna psihijatrija and Croatian Medical Journal.

Preuzmi PDF