BASAL CELL ADENOMA OF THE NASAL SEPTUM: A CASE REPORT

Autori:

Mario Bilić, Lana Kovač, Drago Prgomet, Šimun Križanac

Sažetak

Sažetak. Prikaz bolesnika s adenomom bazalnih stanica nosnog septuma. Adenom bazalnih stanica iznimno je rijedak tumor koji čini svega 1–3% svih tumora žlijezda slinovnica. Tumor je odstranjen intranazalnim pristupom s malom alarnom rinotomijom radi lakšeg pristupa i odstranjenja tumora. Dijagnoza adenoma bazalnih stanica potvrđena je imunohistokemijskom analizom. Kod bolesnika 2 godine nakon kirurškog odstranjenja tumora nema znakova recidiva bolesti. Ova lokalizacija adenoma bazalnih stanica u području nosnog septuma do sada nije opisana u literaturi.

Summary

Summary. This article reports a case of an intranasal basal cell adenoma, which is an extremely rare tumor and comprises only 1 to 3% of salivary gland neoplasms. The tumor was removed by intranasal excision with the small alar rhinotomy to facilitate the access. Immunohistochemically the diagnosis of basal cell adenoma was confirmed. There was no recurrence after 24-month follow up. This location of basal cell adenoma has not yet been described in the recent literature.

Volumen: 1-2, 2008

Liječ Vjesn 2008;130:13–15

Preuzmi PDF