ALLERGIC DISORDERS OF RESPIRATORY SYSTEM AND SKIN AS A PUBLIC HEALTH PROBLEM

Autori:

Božica Kanceljak-Macan, Jelena Macan, Davor Plavec, Sanja Milković-Kraus, Eugenija Žuškin

Sažetak

Sažetak. Učestalost alergijskih bolesti u značajnom je porastu posljednjih četrdesetak godina, osobito u industrijski razvijenim zemljama svijeta. Procjenjuje se da oko 35% opće populacije ima neku od alergijskih bolesti. U ovom radu opisane su najčešće alergijske bolesti dišnog sustava i kože (rinitis, astma, sindrom atopijskog egzema/dermatitisa, kontaktni egzem/dermatitis, urtikarija). Prikazani su najvažniji individualni i okolišni čimbenici koji se povezuju s nastankom i porastom alergijskih bolesti: genska sklonost, izloženost alergenima, onečišćenja vanjskog i unutarnjeg okoliša i suvremeni način života. Izneseni su rezultati vlastitih istraživanja o učestalosti alergijskih pokazatelja u općoj i radnoj populaciji. Razmotrene su mjere prevencije alergijskih bolesti.

Summary

Summary. The prevalence of allergic diseases is rapidly increasing over the last 40 years, especially in most industrialized countries of the world. Manifestations of allergic diseases are observed in about 35% of the general population. In this paper, the most frequent allergic respiratory and skin diseases are described (rhinitis, asthma, atopic eczema/dermatitis syndrome, contact eczema/dermatitis, urticaria). The most important individual and environmental factors involved in the occurrence of allergic diseases are described: genetic predisposition, exposure to allergens, environmental pollution and modern life style are discussed. The results of our investigations related to the prevalence of allergy markers in general and working population are presented. The preventive measures concerning allergic diseases are considered.

Volumen: 3-4, 2003

Liječ Vjesn 2003;125:81–87

Preuzmi PDF