ANALYSIS OF PREOPERATIVE AUTOLOGOUS BLOOD DONATION IN PATIENTS HAVING REVISION HIP ARTHROPLASTY

Autori:

Melita Šulentić, Branka Golubić-Ćepulić, Ines Bojanić, Marija Lukić, Dubravko Orlić, Robert Kolundžić, Branko Tripković

Sažetak

Sažetak. Prijeoperacijska donacija autologne krvi (PAD) danas je standardna metoda transfuzijskog liječenja bolesnika, koji se podvrgavaju nekoj od elektivnih operacija praćenih velikim gubitcima krvi. Cilj ove studije bio je utvrditi utjecaj PAD-a na smanjenje potrošnje homologne krvi u bolesnika kojima je bila ugrađena revizijska endoproteza kuka. Retrospektivno su analizirani podatci 289 bolesnika, koji su tijekom 66-mjesečnog razdoblja operirani u našoj Klinici. Sto trideset i osam bolesnika (47,8%) bilo je uključeno u program PAD-a te im je uzeta 1 ili 2 doze, a 151 bolesnik (52,2%) nije bio uključen u PAD. Jedna ili dvije doze autologne krvi smanjile su potrošnju homologne krvi u bolesnika kojima je bila zamijenjena samo jedna komponenta endoproteze (acetabularna ili femoralna). U bolesnika kojima su zamijenjene obje komponente endoproteze značajno je smanjena potrošnja homologne krvi ako su uzete dvije doze autologne krvi uz bazalnu vrijednost hemoglobina (vrijednost hemoglobina prije doniranja prve doze) >150 g/L. Svi bolesnici kojima su zamijenjene i acetabularna i femoralna komponenta endoproteze, a bazalna vrijednost hemoglobina bila im je <120 g/L, liječeni su homolognom krvi, usprkos doniranju autologne krvi.

Summary

Summary. Preoperative donation of blood for autologous transfusion has become a routine practice for patients who are scheduled to have an ortopaedic procedure.The purpose of this retrospective study was to evaluate the effect of preoperative autologous donation on reduction of allogeneic blood transfusion in patients undergoing revision hip arthroplasty. Data of 289 patients who had had a revision total hip arthroplasty during sixty-six-month period were evaluated retrospectively. One hundred and thirty-eight patients donated 1 or two units of autologous blood (47.8%), and 151 patients (52.2%) did not. Preoperative autologous blood reduced allogeneic blood transfusion in patients who had a revision of femoral component only or revision of acetabular component only. Two predonated autologous units and basic hemoglobin level >150 g/L reduced allogeneic blood transfusion in patients who had revision of acetabular and femoral component. All patients who had revision of acetabular and femoral component and had basic hemoglobin level <120 g/L, required additional allogeneic blood transfusion despite predonation blood.

Volumen: 6-7, 2007

Liječ Vjesn 2007;129:186–190

Preuzmi PDF