Work analysis in emergency neurological department of University Hospital Split in one-year period

Autori:

Ivica Bilić, Milan Vujčić, Vana Košta

Sažetak

Prenapučenost odjela hitne službe rastući je problem u hitnim službama diljem svijeta. Cilj našeg istraživanja bio je utvrditi stupanj opterećenosti Hitnoga neurološkog prijema (HNP) Kliničkoga bolničkog centra (KBC) Split, utvrditi najučestalije razloge dolaska i procijeniti njihovu opravdanost. Napravili smo retrospektivnu analizu svih bolesnika pregledanih u našem HNP-u tijekom jednogodišnjeg razdoblja. U tom periodu pregledano je ukupno 8.146 pacijenata, u prosjeku 22 bolesnika na dan. Najučestaliji razlog dolaska je bio moždani udar (1.822 bolesnika – 22%), ali više od polovice pregledanih pacijenata procijenjeni su kao ne-hitni bolesnici i
upućeni su na daljnju ambulantnu obradu. Čak 1.616 pacijenata prezentiralo se sa (sub)akutnim tegobama vratnog i leđnog dijela kralježnice. Ovim istraživanjem dokazali smo preopterećenost HNP-a i postojanje vrlo velikog broja ne-hitnih bolesnika u hitnom prijemu. Smatramo da bi bolja edukacija bolesnika, ali i liječnika obiteljske medicine i hitne medicine trebala pomoći u rješavanju ove problematike.

Summary

Overcrowding of emergency departments all over the world has been recognised as one of the growing problems. The aim of our investigation was to determine the level of overcrowding in the neurological emergency room of the University Hospital Centre Split. This is a retrospective analysis of all patients that were examined in our emergency reception during the one-year period. We examined 8146 patients (around 22 patients per day). The main reason of their arrival was stroke (1,822 patients – 22%) but more than half of the patients were judged as non- urgent and they were sent to outpatient treatment. A total of 1,616 patients presented to the emergency department with (sub)acute complaints of cervical or lumbar spine. With this investigation we proved that there is a problem of overcrowding in our neurological emergency room and the existence of a very large number of non-urgent patients. We believe that better education of patients and doctors could be the solution of this problem.

Volumen: 9-10, 2022

Liječ Vjesn 2022;144:319–322

Preuzmi XML
Preuzmi PDF