THE SUICIDE ANALYSIS IN BJELOVARSKO-BILOGORSKA COUNTY IN 1988 – 2005 PERIOD

Autori:

Vinko Čatipović, Gorana Bilonić, Darko Novalić

Sažetak

Sažetak. Podaci WHO-a pokazuju da u svijetu svakih 40 sekundi jedan čovjek izvrši samoubojstvo, svake godine ubije se gotovo milijun ljudi, najčešće muškaraca u šezdesetim godinama života, ali se zadnjih godina bilježi porast samoubojstava mladih muškaraca (dobi 15–29 godina). Posljednjih dvadesetak godina u Hrvatskoj godišnji se broj samoubojstava kreće između 871 i 1142. Bjelovarsko-bilogorska županija pokazuje stopu samoubojstva značajno višu od tog prosjeka. Na uzorku od 804 samoubojstva izvršena u razdoblju od 1988. do 2005. godine na području naše županije analizirali smo broj samoubojstava, stopu, način, mjesto i vrijeme izvršenja, spol, dob i zanimanje izvršitelja te međuodnos mjesta, načina i zanimanja. Rezultati istraživanja pokazuju visoku stopu samoubojstva (31/100.000), ubijaju se pretežno starije osobe, stare životne dobi, muškarci više nego žene, a 2,49% ukupnog broja samoubojstava počinile su maloljetne osobe. Najčešći način izvršenja je vješanje, većina samoubojstava izvršena je početkom radnog tjedna, u jutarnjim satima, više u proljetnim i ljetnim mjesecima, način izvršenja samoubojstva povezan je s dostupnošću sredstva, mjestom izvršenja i zanimanjem izvršitelja. Motivi izvršenja mijenjaju se ovisno o dobi izvršitelja, najčešći vjerojatni motiv samoubojstva je bolest.

Summary

Summary. Every forty seconds a person commits suicide according to the WHO, each year nearly one million people, mostly men in their sixties, but in recent years suicides of young men (aged 15 to 29 years) have increased. The last twenty years in Croatia, the annual number of suicides has been between 871 and 1142. We analyzed the number of suicides, rate, methods, scene and time of committing, gender, age and profession of committers, as well as interdepedence of scene, methods and vocation, upon the pattern of 804 cases of suicides committed from 1988 to 2005 in Bjelovarsko-Bilogorska County. Our district is characterized by high suicide rate (31/100000). People who perform suicide are predominantly older and men more frequently then women. To add emphasis, there were 2.49% suicides committed by adolescents in overall sample. The most frequent method of performing suicide was by hanging, most suicides were commmitted at the start of the working week, also in morning hours and more in spring and summer months. Methods of committing suicide are correlated with access of means and scene of committting (indirectly with profession). Motives alter depending on committers’ age, the most frequent motive being illness.

Volumen: 11-12, 2010

Liječ Vjesn 2010;132:345–351

Preuzmi PDF