ANALYSIS OF TRANSITION OF HEALTH CARE SYSTEM IN CROATIA: THE HEALTH CARE USERS’ OPINION

Autori:

Antun Budak, Andreja Babić-Banaszak, Milica Katić, Silvije Vuletić

Sažetak

Sažetak. U svrhu istraživanja učinaka promjena u zdravstvenom sustavu u razdoblju tranzicije pokrenut je projekt »Analiza tranzicije zdravstvenog sustava«. Cilj je istražiti specifične značajke razdoblja tranzicije zdravstvenog sustava procjenom zdravstvenog stanja i kvalitete života stanovništva te ocijeniti kvalitetu zdravstvene zaštite. Obuhvaćene su tri skupine sudionika u procesu tranzicije zdravstvenog sustava – 331 liječnik opće/obiteljske medicine, 2252 pacijenta i 5048 stanovnika. U svrhu ispitivanja kvalitete života vezane uz zdravlje Škole narodnog zdravlja »Andrija Štampar« koristila se licenciranim instrumentom SF-36. U ispitivanju kvalitete života upitnikom SF-36 bolje su rezultate postigli muškarci te mlađi i bolje obrazovani ispitanici. Kvaliteta života u Hrvatskoj manja je od kvalitete života u zemljama Zapadne Europe. 85,3% ispitanika zadovoljno je ponašanjem liječnika. Diferencirane su dvije komponente ponašanja liječnika – stručnost i empatija. Ovi podaci mogu pridonijeti razumijevanju učinaka reforme zdravstvenog sustava.

Summary

Summary. The project »Analysis of transition of health care system in Croatia« was started in order to research the effects of health care system changes. The aim was to research specific characteristics of transitional period through evaluation of health status, quality of life, and quality of health care. Total of 331 general practitioners, 2,252 patients and 5,048 inhabitants were included in the research. The Croatian version of SF-36 questionnaire was licensed to Andrija [tampar School of Public Health in order to assess health-related quality of life. Men, younger and better-educated respondents achieved higher scores in SF-36 quality of life assessment. Quality of life is lower in Croatia than in Western European countries. 85.3% of respondents were satisfied with physicians’ behaviour. Two components of physician’s behaviour were obtained – competence/expertise and empathy. These results could contribute to better understanding of health care reform effects.

Volumen: 1-2, 2003

Liječ Vjesn 2003;125:32–35

Preuzmi PDF