BIOCHEMICAL MARKERS OF BONE TURNOVER – CLINICAL APPLICATION AND LIMITATIONS

Autori:

Vesna Kušec

Sažetak

Sažetak. Biokemijski pokazatelji koštane pregradnje su pretrage koje upućuju na aktivnost koštanih stanica osteoblasta i osteoklasta. Osteoklasti razgrađuju koštano tkivo, pri čemu se dijelovi kolagena tipa I iz kosti (piridinolini, telepeptid) otpuštaju u izvanstaničnu tekućinu i dospijevaju u krv ili mokraću. Osteoblasti stvaraju bjelančevine međustanične koštane tvari, akliničkog značenja su: propeptid prokolagena tipa I, osteokalcin i koštana alkalna fosfataza, koji se mj ere u krvi. U suvremenoj stručnoj literaturi postoji dovoljno dokaza koji upućuju na to da biokemij ski pokazatelji koštane pregradnje omogućuju uvid u dinamiku pregradnje, rasta i cijeljenja kosti. Najbolje je istraženo praćenje učinka liječenja osteoporoze za koju i postoje kliničke preporuke. U ostalim stanjima s poremećajem koštanog metabolizma i zloćudnim bolestima koje zahvaćaju kostur mjerenje biokemij skih pokazatelja koštane pregradnje pridonosi dijagnostici i praćenju učinka liječenja. Kod tumačenja rezultata ovih pretraga potrebno je uzeti u obzir osobitosti njihove biološke varijabilnosti.

Summary

Summary. Biochemical markers of bone turnover detect activity of bone cells, namely osteoblasts and osteoclasts. Osteoclasts resorb bone, and fragments of collagen type I (telopeptides, pyridinolines) are released into extracellular fluid and subsequently transported in blood and urine. Osteoblasts synthesise bone matrix proteins, among which are some of clinical significance: collagen type I propeptide, osteocalcin and bone alkaline phosphatase. Considerable scientific evidence has demonstrated that biochemical markers of bone turnover enable insight into dynamics of bone turnover, growth and repair. The most comprehen- sive data are available for the monitoring of osteoporosis treatment effects, for which use clinical guidelines have been defined. Measurement of biochemical markers of bone turnover in other metabolic bone disorders and malignant diseases with skeletal involvement is important in diagnostic assessment and therapy monitoring. Interpretation of results should take into considera- tion biological variations of these analytes.

Volumen: 5-6, 2005

Liječ Vjesn 2005;127:139-145

Preuzmi PDF