PARTICLE DISEASE – ASEPTIC LOOSENING OF THE TOTAL HIP ENDOPROSTHESIS

Autori:

Robert Kolundžić, Dubravko Orlić

Sažetak

Sažetak. Ugradnjom totalne endoproteze zgloba kuka poboljšava se funkcionalnost, radna sposobnost i kvaliteta života bolesnika u kojih je zglob kuka nefunkcionalan zbog različitih uzroka. Glavna kasna komplikacija ovog zahvata jest aseptička nestabilnost endoproteze koja rezultira ponovnom nefunkcionalnošću i zahtijeva korektivne kirurške zahvate. Nestabilnost je posljedica aseptičke upale u okolici endoprotetskih komponenti koja nastaje zbog oslobađanja sitnih djelića endoprotetskog materijala. Zbog prisutnosti takvih sitnih stranih čestica aseptičku nestabilnost endoproteze kuka nazivamo »bolest sitnih stranih čestica«. Važni medijatori upalnog procesa su brojni citokini poput interleukina 6 (IL-6), tumor-nekrotizirajućeg čimbenika alfa (TNF-alfa), transformirajućeg čimbenika rasta beta 1 (TGF-beta 1) i stanični čimbenici (npr. makrofazi, histiociti). U najvažnije čimbenike koji utječu na rizik od nastanka aseptičke nestabilnosti spadaju dob bolesnika, spol, indeks tjelesne mase, razlog za ugradnju endoproteze, tip endoproteze (materijala) i iskustvo operatera. Međutim, svi oni zajedno objašnjavaju samo mali dio varijabilnosti pojave ove komplikacije – još je uvijek u velikoj mjeri nepoznato zašto se ona u nekih bolesnika javlja, a u drugih ne. Uvriježeno je mišljenje da postoje »o bolesniku ovisni čimbenici«, a koji nisu demografski, koji određuju individualnu »sklonost« razvoju aseptičke nestabilnosti.

Summary

Summary. Total hip arthroplasty (THA) improves the ability and quality of life in patients with hip dysfunction due to different causes. Aseptic loosening is the major cause of the late hip endoprosthesis failure. It results from aseptic inflammatory reaction induced by the implant wear debris accumulating at the prosthesis interface, and is mediated by numerous cellular and humoral factors1. Due to presence of wear debris we call aseptic loosening of the total hip endoprosthesis as »particle disease«. In the most important of factors affecting the risk of aseptic instability include patient’s age, sex, body mass index, underlying morbidity (reason for THA), endoprosthetic material and surgeon’s skill. However, taken together, all these factors explain only a minor part of variability of this phenomenon. Factors that are decisive for the occurrence of aseptic instability are still largely unknown. The existence of »individual disposition« for development of aseptic instability that is not determined by demographic or biomechanical factors is well recognized.

Volumen: 1-2, 2008

Liječ Vjesn 2008;130:16–20

Preuzmi PDF