BRONCHOALVEOLAR LAVAGE

Autori:

Jasna Tekavec-Trkanjec, Tatjana Peroš-Golubičić, Silvana Smojver-Jezek, Marija Alilovic

Sažetak

Sažetak. Bronhoalveolama lavaža (BAL) bronhoskopska je tehnika koja omogućava analizu perifemih dijelova plućnog parenhima. Istraživanja staničnih i nestaničnih komponenata lavata tijekom posljednjih dvadeset godina dala su važna saznanja o patogenezi pojedinih bolesti i omogućila široku primjenu ove tehnike u dijagnostici infekcija i intersticij skih plućnih bolesti. Bronhoalveolama lavaža, kao relativno sigurna i niskoinvazivna tehnika, danas ima važnu primjenu u dijagnostici plućnih inf1ltrata u imunokompromitiranih bolesnika. U pojedinih bolesnika s alveolamom proteinozom BAL se rabi i kao terapijska metoda. U ovom radu opisan je postupak izvođenja bronhoalveolame lavaže, način obrade lavata, interpretacija nalaza i dijagnostičko značenje u bolestima plućnog parenhima.

Summary

Summary. Bronchoalveolar lavage (BAL) is a bronchoscopic technique that reveals specific insight in the distal parts of lung parenchyma. During the past twenty years, research of cellular and extracellular bronchoalveolar profiles gave important infor- mation on pathogenesis of some pulmonary disorders, promoting this technique as a diagnostic tool in pulmonary infections and interstitial lung diseases. Bronchoalveolar lavage is a safe, well-tolerated and suitable diagnostic procedure in immuno- compromised patients. The patients with alveolar proteinosis gain therapeutic benefit of bronchoalveolar lavage. In this article we described technical notes, sampling, storage, cellular and pretation of results and significance in pulmonary diseases.

Volumen: 5-6, 2003

Liječ Vjesn 2003;125:145–150

Preuzmi PDF