CIRCUMCISION: CULTURAL ENTITY AND MEDICAL CONTROVERSY

Autori:

Miroslav Hromadko, Stella Fatović-Ferenčić

Sažetak

Sažetak. U radu je prikazana cirkumcizija s kulturnopovijesnog i medicinskoga gledišta. Istaknuti su pomaci u medicinskoj percepciji njezinih indikacija, od preventivno-higijenskih koncepcija koje su je afirmirale, do oprečnih stavova s obrazloženjem neopravdanog narušavanja integriteta tijela iz fizioloških, psiholoških i etičkih razloga. Istaknuto je da uz poznavanje operativne tehnike cirkumcizija iziskuje i razumijevanje kulturnih specifičnosti presudnih u oblikovanju motivacije za njezino izvođenje. Sveobuhvatnost poznavanja kompleksne pozadine medicinskih indikacija i motivacije za ovaj zahvat može pridonijeti boljoj komunikaciji liječnika i pacijenta. Ovim smo radom željeli pridonijeti dijakronijskom sagledavanju zahvata cirkumcizije kao kulturnopovijesnog i medicinskog fenomena te potaknuti objavljivanje iskustava o toj temi s područja Hrvatske.

Summary

Summary. The paper presents medical and cultural viewpoints on male circumcision throughout history. The shifts in medical perception of its indications, ranging from preventive concepts which advocated it to opposite attitudes recognizing it as a physiological, psychological and ethical disturbance of body integrity, were highlighted. Not only operative techniques play a role in its performance but also impact of cultural circumstances which influence the motivation for its performance. We argue that the awareness of the importance of all mentioned elements can contribute to better patient – physician understanding. This review aims to stimulate further information on this subject on the territory of Croatia.

Volumen: 6-7, 2007

Liječ Vjesn 2007;129:241–246

Preuzmi PDF