CHILD IN CONTEMPORARY CROATIAN SOCIETY

Autori:

Julije Meštrović, Irena Bralić, Gordana Buljan Flander, Mila Jelavić, Ines Joković Oreb, Andreas Konstantopoulos, Marina Kuzman, Stjepan Malović, Renata Miljević-Riđički, Maja Miškulin, Aida Mujkić, Marija Radonić, Vlasta Rudan, Đurđica Šešo-Šimić, Goran Šimić

Sažetak

Sažetak. U Zagrebu je 12. prosinca 2009. održan simpozij »Dijete u suvremenome hrvatskom društvu«, koji su organizirali Hrvatsko pedijatrijsko društvo, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i UNICEF za Hrvatsku. Predavači su prikazali važne podatke o teškoćama kojima su izložena djeca u Hrvatskoj. Naime, nove bolesti, koje su u suvremenom svijetu sve češće u djece, zahtijevaju od svih koji su uključeni u zdravstvenu zaštitu djece nove pristupe radu, što podrazumijeva i dodatnu edukaciju. To nisu bolesti uobičajene u svakodnevnoj liječničkoj praksi. Pristup društva, zbog raznolikosti teškoća s kojima se djeca suočavaju, može biti samo multidisciplinaran. Temeljni nacionalni interes društva je usmjeriti više pozornosti i financijska sredstva na zdravstvenu zaštitu djece, jer to osigurava opstanak i zdravu budućnost društva. Taj pristup zahtijeva nacionalni konsenzus i jasnu političku odluku svih odgovornih službi.

Summary

Summary. The symposium on the topic »Child in contemporary Croatian society«, organized by Croatian Pediatric Society, Croatian Academy of Sciences and Arts, Ministry of health and social welfare and UNICEF Croatia Office, was held in Zagreb on December 12, 2009. The lecturers have shown important information on difficulties the children in Croatia are exposed to. Namely, diseases of the so called »new morbidity«, which are becoming more and more frequent in the contemporary world, demand a new approach of work from all who participate in healthcare for children, including additional education. These diseases are not part of a practitioner’s routine activity. Due to variety of problems children are exposed to, the approach can be only multidisciplinary. Basic national interest of every country (basic interest of every human society) should be to direct more attention and financial resources to the healthcare of children, which would ensure the existence and healthy future of the society. This approach requires a national consensus and clear political decision of all responsible official services.

Volumen: 9-10, 2010

Liječ Vjesn 2010;132:303–308

Preuzmi PDF