ENDOSCOPIC ULTRASOUND AND GASTROINTESTINAL DISEASES DIAGNOSTIC ALGORITHM

Autori:

Milorad Opačić, Nadan Rustemović

Sažetak

Sažetak. U ovom se pregledom članku iznose najnoviji literaturni podaci o endoskopskom ultrazvuku (EUZ), za naše prilike novoj dij agnostičkoj metodi, njegovu mjestu u algoritmu dij agnostičkih pretraga i ulozi pri donošenju odluka o načinu liječenja mnogih od pregledanih bolesnika. EUZ se koristi tehnologijom endoskopije kojom se omogućuje uvođenje visokofrekventne ultrazvučne sonde u gornji ili donji dio probavnog sustava da bi se ultrazvučno prikazala stijenka probavne cijevi i okolne strukture. Ta je metoda postala vrlo važna u dijagnostici benignih i malignih tumora probavne cijevi i okolnih struktura u medijastinumu, trbušnoj šupljini i zdjelici te u procjeni tumorske uznapredovalosti (staging). Vrijedna je i u evaluaciji submukoznih lezija gornjeg dijela probavnog sustava i područja rektosigmoidnog crijeva, u pronalaženju endokrinih tumora gušterače i u procjeni vaskularnih promjena. Intervencijski zahvati, kao što je tankoiglena aspiracij ska punkcija (TAP) za dobivanje uzoraka tkiva ili tekućina, drenaža pseudocista i primjena lokalne terapije još više će povećati korisnost ove metode u kliničkoj primjeni, uz smanjenje troškova dijagnostike i liječenja. EUZ je ipak naj šire primjenjivan u dijagnostici i procjeni uznapredovalosti karcinoma jednjaka, želuca, rektuma i pankreatikobilijarnog sustava. Njegovom se primjenom u značajnog broja bolesnika terapijski pristup promijenio u manje skup, manje rizičan i manje invazivan.

Summary

Summary. This article reviews the recent literature on the role of endoscopic ultrasonography (EUS) as diagnostic and thera- peutic tool, defines its place in the algorithm of diagnostic procedures and informs how to treat some patients evaluated by EUS. Endoscopic ultrasonography utilizes the technology of endoscopy to introduce highfrequency ultrasound probes in the upper or lower part of gastrointestinal tract to visualize gastrointestinal wall and adjacent structures. This method has come out as an important modality for the diagnosis and staging of benign and malignant lesions of the gut wall and surrounding struc- tures of the mediastinum, abdomen and pelvis. It is also used as a diagnostic tool for the evaluation of submucosal masses of the upper gastrointestinal tract and the rectosigmoid, for locating pancreatic endocrine tumors, and for the assessment of vascular disease. Interventional applications, such as EUS-guided fine-needle aspiration (EUS-FNA) for obtaining tissue/fluid samples, for pseudocyst drainage, and also for delivery of local therapy will likely enhance the clinical utility and cost-effectiveness of this imaging modality. The widest application of EUS is, however, in the diagnosis and staging of esophageal, gastric, rectal, and pancreaticobiliary carcinoma. EUS has been shown to change the approach to clinical management in a significant propor- tion of patients to a less costly, risky, or invasive strategy.

Volumen: 7-8, 2003

Liječ Vjesn 2003;125:192–199

Preuzmi PDF