ETHICAL DILEMMAS OF CONTEMPORARY PSYCHIATRY

Autori:

Pavo Filaković, Ivan Požgain

Sažetak

Sažetak. Etika se u modernoj psihijatriji, kao i u medicini općenito, temelji na dvije osnovne etičke tradicije: deontološkoj i teleološkoj. Dobra etička odluka poštuje i jednu i drugu tradiciju, a prethode joj etičke dvojbe motivirane potrebom da se bolesniku pruži ono najbolje što u danom trenutku jedna osoba može pružiti drugoj za njezino dobro. U članku su predstavljeni rezultati pretraživanja najnovije literature o etičkim dvojbama u psihijatriji. Opisane su etičke dvojbe u svakodnevnoj psihijatrijskoj praksi, uspostavljanju i održavanju terapijskog odnosa, psihijatrijskim konzultacijama, pribavljanju informiranog pristanka, postupanju s teškim opasnim poremećajima ličnosti, farmakološkim istraživanjima, forenzičkoj psihijatriji, prisilnoj hospitalizaciji te u angažiranju psihijatra u promociji duševnog zdravlja i u borbi protiv stigme duševne bolesti. Autori naglašavaju nužnost stalnog propitivanja etičkih problema u suvremenoj psihijatriji, kako zbog posebnog statusa psihijatrije kao potencijalno etički rizičnog područja u praksi, tako i zbog posebno intenzivnih farmakoloških istraživanja na oboljelim od duševnih poremećaja.

Summary

Summary. Ethics in the contemporary psychiatry, as well as in medicine in general, is based on the two core ethical traditions: deontological and theological. Good ethical decision takes into the consideration both traditions, and is preceded with ethical dilemmas to provide the best possible care to the patients in that moment. In the article are presented most recent research results of the literature about ethical dilemmas in psychiatry. Ethical dilemmas in everyday practice as well as compliance with the patients, psychiatric consultations, informed consent, treatment of personality disorders, pharmacological investigations, forensic psychiatry, forced hospitalisation, promotion of mental health, and dealing with the stigma of the mental diseases are showed in the article. The authors emphasize the necessity of constant questioning of ethical dilemmas in the contemporary psychiatry, because of the special status of psychiatry as a potentially risky field in practice, and because of intensive pharmacological investigations in psychiatric patients.

Volumen: 1-2, 2008

Liječ Vjesn 2008;130:26–30

Preuzmi PDF