EVALUATION OF WORK RESULTS IN THE DEPARTMENT OF NEUROLOGY SPLIT, UNIVERSITY HOSPITAL, IN ONE-YEAR PERIOD COMPARED TO THE NATIONAL STANDARDS

Autori:

Ivica Bilić, Mario Bagat, Ozren Polašek, Ivo Lušić, Anton Marović

Sažetak

Sažetak. Klinika za neurologiju KB Split ima ugovorenih 77 bolničkih kreveta. U Klinici je zaposleno ukupno 70 zdravstvenih djelatnika: 17 liječnika i 53 medicinske sestre. Cilj ovog istraživanja bio je evaluirati rad Klinike za neurologiju tijekom jednogodišnjeg perioda, posebice broj zaposlenih zdravstvenih radnika u odnosu na standarde definirane od Ministarstva zdravstva. Medijan dobi liječnika specijalista u Klinici za neurologiju KB Split iznosio je 42,0 godine. Medijan trajanja liječenja iznosio je 8,0 dana. Prosječna popunjenost Klinike za neurologiju u tijeku 2005. godine iznosila je 88%. Analiza potrebnog broja medicinskih sestara za djelatnost Klinike u skladu s nacionalnim standardima upozorila je na velik manjak broja medicinskih sestara. Unatoč činjenici da je broj zdravstvenih radnika nedostatan, rezultati rada bili su iznadprosječni, na što upućuje popunjenost kapaciteta te duljina liječenja. Neurološke bolesti imaju velik i rastući udio u ljudskoj patologiji te je adekvatna organizacija i provedba specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite jedan od prioriteta nacionalne strategije zdravstva.

Summary

Summary. Department of Neurology, Split University Hospital has 77 contracted hospital beds. 70 health professionals were employed in the Department; 17 medical doctors and 53 nurses. Aim was to evaluate work results in the one-year period with emphasis on the number of employed health professionals compared to the standards defined by the Ministry of Health. Age median of medical doctors specialists was 42.0 years. Length of stay median was 8.0 days. Average bed occupation rate in the Department of Neurology in 2005 was 88%. Shortage of nurses in the Department was determined as the result of analyses of required number of nurses for the Department compared with national standards. Despite the shortage of medical professionals in the Department, work results were better than national, displayed with average bed occupation rate and average length of stay. Neurological diseases have growing share in the human pathology, and adequate organization and implementation of out-of-clinic and clinic health services is a priority in the national health strategy.

Volumen: 9-10, 2008

Liječ Vjesn 2008;130:248–251

Preuzmi PDF