EVENTRATION OF THE DIAPHRAGM

Autori:

Miljenko Raos, Stipe Batinica

Sažetak

Sažetak. Eventracija ošita neprirodna je elevacija intaktnog ošita u prsište. Etiološki, eventracija ošita je prirođena ili stečena. Prirođena eventracija nastaje zbog mišićne aplazije, a stečena se javlja kod ozljede živca frenikusa. Prikazano je jednogodišnje žensko dijete s eventracijom desnog ošita, koje od drugog mjeseca života ima ponavljane upale dišnih putova uz trajni kašalj. Učinjenim pretragama: radiogram pluća, ultrazvuk trbuha i dopler jetre, kompjutorizirana tomografija toraksa i trbuha, eventracija se nije mogla točno razlučiti od moguće tumorske tvorbe u desnom donjem pluću. Tijekom operacije nađena je eventracija desnog ošita uz atelektazu desnoga donjeg plućnog režnja. Atelektatički se režanj odstrani kao i hipoplastični dio ošita uz plikaciju ošita. Patohistološki nalaz potvrdio je da se radi o prirođenoj eventraciji.

Summary

Summary. Eventration of the diaphragm is an abnormal elevation of an intact diaphragm. There are two distinct etiologic types of eventration, congenital and acquired. Congenital eventration is characterized by muscular aplasia, and acquired eventration is caused by injury to the phrenic nerve. The one-year-old girl had recurrent respiratory inflammations and permanent cough since she was two months old. Examinations, such as chest radiogram, chest and abdominal ultrasound, liver doppler, computed tomography of thorax and abdomen, did not distinguish eventration from possible tumorous formation in the right lower lung. The eventration of the diaphragm and atelectasis of the right lower lobe was confirmed during the surgery. Diaphragmatic plication was done, and atelectactic lobe as well as hypoplastic part of the diaphragm were removed. The eventration was confirmed pathohystologically.

Volumen: 1-2, 2003

Liječ Vjesn 2003;125:13–15

Preuzmi PDF