FOURNIER’S GANGRENE – OUR EXPERIENCE WITH 17 PATIENTS

Autori:

Davorin Katušin, Suad Crnica

Sažetak

Sažetak. Fournierova gangrena (FG) rijedak je oblik bakterijske infekcije kože i potkože genitalnog područja karakteriziran klinički brzim širenjem i značajnom smrtnošću, patohistološki opsežnim nekrozama površinskih i dubokih fascija te epidemiološki pojavom kod oboljelih od šećerne bolesti, zloćudnih bolesti, imunosuprimiranih ili nekih drugih bolesti koje narušavaju opće stanje bolesnika. U svom retrospektivnom ispitivanju analiziramo 17 oboljelih od FG liječenih u našoj bolnici u 16-godišnjem razdoblju. Prosječna dob bolesnika iznosila je 58,9 godina, a omjer žena i muškaraca bio je 1:16. Šećerna bolest (41,2%) i zloćudni tumori (29,4%) bile su najčešće popratne bolesti. Prosječno trajanje hospitalizacije iznosilo je 36 dana (2–81) tijekom koje je 7 (41,2%) bolesnika umrlo. Nijedan od prognostičkih parametara analiziranih u našem ispitivanju nije pokazao statističku značajnost. U zaključku naglašavamo da je FG kirurška hitnost i navodimo nedovoljno iskustvo liječnika u prepoznavanju ove rijetke, ali za život opasne bolesti, kao glavni razlog koji može dovesti do kašnjenja u postavljanju dijagnoze i početku liječenja.

Summary

Summary. Fournier’s gangrene (FG) is a rare form of the skin and subcutaneous tissue bacterial infection characterized clinically by rapid progression and significant mortality, patohistologically by extensive necrosis of supeficial and deep facial planes and epidemiologically by predilection to patients with diabetes, immunosupression, malignant diseases or other debilitating state. In our retrospective study, we analyze 17 patients with FG hospitalised in our hospital in the 16-year period. Mean age of the patients was 58.9, and female-to-male ratio was 1:16. Among the predisposing factors diabetes mellitus (41.2%) and malignant diseases (29.4%) were the most common. Average length of hospital stay was 36 days (2–81) with lethality of 41.2% (7 patients). We assessed no statistical significance of the analysed prognostic parameters. In conclusion, we emphasize that FG is a surgical emergency and we express our impression that lack of physicians’ experience is the main factor leading to delay in diagnosis and treatment of this rare, but life threatening disease.

Volumen: 3-4, 2010

Liječ Vjesn 2010;132:86–89

Preuzmi PDF