HYPERTENSION – LITERATURE REVIEW OF DIAGNOSIS AND MANAGEMENT PROCEDURES IN CHILDHOOD

Autori:

Zora Zakanj

Sažetak

Sažetak. Hipertenzija je čest klinički problem u hitnom zbrinjavanju dječje populacije, iako samo 1% djece i adolescenata ima povišene vrijednosti arterijskog tlaka u ponavljanim mjerenjima. Hipertenzijom se smatra povišen arterijski tlak iznad 95. centile za dob, spol i visinu djeteta. Dijagnostičke su mjere usmjerene utvrđivanju stvarne vrijednosti arterijskog tlaka, identifikaciji sekundarnih uzroka hipertenzije i evaluaciji mogućih kardiovaskularnih rizika. Terapijske intervencije uključuju opće i farmakološke mjere. Cilj terapije je smanjiti sistolički i dijastolički arterijski tlak na vrijednosti ispod 90. centile za dob, spol i visinu djeteta. Održavanjem arterijskog tlaka na normalnim vrijednostima smanjuje se dugoročni kardiovaskularni morbiditet i mortalitet. Prihvaćanje smjernica za hipertenziju dječje dobi interdisciplinarni je proces, koji uključuje izradu smjernica od strane vodećih eksperata, s uključivanjem posebnosti u zbrinjavanju pacijenata na lokalnom nivou.

Summary

Summary. Hypertension is a common clinical problem in the emergency units in children’s population, but only 1% of children and adolescents have elevated blood pressure level on repeated measurements. Established hypertension is blood pressure above 95th centile regarding children’s age, gender and body height. Diagnostic procedures are aimed at establishing blood pressure levels, identifying secondary causes of hypertension and evaluating the possible cardiovascular risk factors. Therapeutic intervention includes both lifestyle changes and pharmacologic therapy. The goal of the therapy is to reduce blood pressure to levels lower than the 90th percentile for both systolic and diastolic blood pressure for children of similar age, gender and height. By reducing blood pressure to normal range, long-term cardiovascular morbidity and mortality may be reduced. The acceptance of childhood hypertension guidelines must be an interdisciplinary process, which includes regional experts to draw up recommendations specifically directed toward the management of patients at the local level.

Volumen: 6-7, 2007

Liječ Vjesn 2007;129:214–223

Preuzmi PDF