CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION – BRANCH VUKOVAR

Autori:

Mirjana Semenić Rutko

Sažetak

Korijeni današnjega Hrvatskog liječničkog zbora – Podružnice Vukovar sežu do 1932. godine, kada je osnovan Klub liječnika u Vukovaru. Kako je navedeno u »Sremskim novinama« u veljači 1932. g., ciljevi Kluba su: briga za unaprjeđenje narodnog zdravlja, skrb za liječničku etiku, poticanje kolegijalnosti među članovima te zaštita moralnih i materijalnih interesa članova Kluba. Prvi predsjednik Kluba bio je dr. Velimir Marković, a tajnik dr. Stevo Eles.

Summary

Preuzmi PDF