INCRETINS IN THE TREATMENT OF DIABETES

Autori:

Tomislav Bulum, Lea Smirčić-Duvnjak, Nikica Car, Željko Metelko

Sažetak

Sažetak. Trenutačno više od 200 milijuna ljudi u svijetu boluje od šećerne bolesti, a šećerna je bolest na šestome mjestu uzroka smrti. Više od 90% oboljelih uključuje osobe s tipom 2 šećerne bolesti koja nastaje kao rezultat nedovoljnog lučenja inzulina iz beta-stanica gušterače ili zbog rezistencije perifernog tkiva na inzulin. U početku liječenja pomaže promjena životnih navika koja uključuje dijabetičku prehranu, redovitu tjelovježbu i kontrolu tjelesne težine. U većine bolesnika s vremenom dolazi do pogoršanja glikemije te je indicirano primijeniti lijekove u regulaciji šećerne bolesti. Unatoč postojećoj terapiji u većine oboljelih od šećerne bolesti tipa 2 kontrola glikemije i dalje ne zadovoljava, mjerena glukoliziranim hemoglobinom (HbA1c). Inkretinski mimetici i inhibitori enzima dipeptidil-peptidaza-4 (DPP-IV) nova su skupina lijekova koja je odobrena u liječenju šećerne bolesti tipa 2, a koji dovode do značajno bolje regulacije glikemije mjerene glikemijom natašte i glukoliziranim hemoglobinom. Inkretinski mimetici i inhibitori DPP-IV novi su lijekovi koji će vjerojatno značajno pridonijeti boljoj regulaciji glikemije u osoba s tipom 2 šećerne bolesti.

Summary

Summary. Nowadays, diabetes affects about 200 million people worldwide, and represents the sixth-leading cause of death. Approximately 90 to 95% of those affected have type 2 diabetes, caused by two main mechanisms: insulin deficiency or peripheral insulin resistance. Early in the approach, diabetic patients are encouraged to make healthy lifestyle modifications including changes in diet, exercise patterns, and weight control. However, in most of patients, as the disease progresses, pharmacologic treatment becomes necessary. Despite the many pharmacological treatment modalities currently available, glucose control remains unsatisfactory in the type 2 diabetes population as evidenced by average hemoglobin A1c (HbA1c). The incretin mimetics and DPP-IV inhibitors are the new class of medications available for treating patients with diabetes type 2. The glycemic profiles of patients after administrations of incretin mimetics and DPP-IV inhibitors show improvement in postprandial glucose levels and ultimately in HbA1c. Therefore, incretin mimetics and DPP-IV inhibitors may play a clinically significant role in the treatment of patients with type 2 diabetes.

Volumen: 7-8, 2008

Liječ Vjesn 2008;130:195–200

Preuzmi PDF