RESEARCH OF BENZENE AND TOLUENE TOXIC EFFECTS

Autori:

Ana Bogadi-Šare, Marija Zavalić

Sažetak

Sažetak. U Republici Hrvatskoj provedena su istraživanja toksičnih učinaka benzena i toluena. Rezultati su prikazani u ovome radu. Ispitivanje ranih pokazatelja hematotoksičnosti, imunotoksičnosti i genotoksičnosti benzena te neurotoksičnosti toluena provedeno je na razini metoda primjenjivih u preventivnoj djelatnosti medicine rada. Preporučene su metode prikladne za prevenciju i dijagnostiku oštećenja zdravlja osoba profesionalno izloženih benzenu i toluenu.

Summary

Summary. The research of benzene and toluene toxic effects has been carried out in the Republic of Croatia. The paper presents the results. The research of early indicators of benzene hematotoxicity, immunotoxicity and genotoxicity and toluene neuro- toxicity has been conducted on the level of methods applicable in the occupational medicine preventive activities. Methods appropriate for prevention and diagnostics of health impairment of workers occupationaly exposed to benzene and toluene have been recommended.

Volumen: 1-2, 2003

Liječ Vjesn 2003;125:28–30

Preuzmi PDF