ACCIDENTS INVESTIGATION IN KOPRIVNICA COMMUNITY

Autori:

Ariana Vorko-Jović, Zrinka Biloglav, Draženka Vadla, Mladen Brezovec

Sažetak

ažetak. Cilj ovoga rada bio je prikazati incidenciju nesreća, rizične skupine stanovnika, okolnosti i aktivnosti neposredno prije nesreće te mehanizme nastanka nesreće na koprivničkom području (bivša općina Koprivnica površine 715 km2, 61.052 stanovnika). U tu su svrhu korišteni podaci iz registra, koji obuhvaća stanovnike te općine, koji su i ozlijeđeni na tom području. Registracija se provodi u kirurškoj ambulanti Opće bolnice Koprivnica. Tijekom istraživačkog razdoblja od 1. 1. 1998. do 30.6. 2000. godine prikupljeni su detaljni podaci o 4833 ozlijeđene osobe. Muškarci su imali značajno višu incidenciju nesreća od žena (40,9/1000 prema 23,8/1000, p<0,01). Dobna skupina s najvišom incidencijom u muškaraca bila je 15-24 godine (66,3/ 1000), a u žena od 0 do 14 godina (35,6/ 1000). Nesreće su se najčešće događale subotom (18,7%), i od 12 do 18 sati (53,2%). U cestovnom prometu najviše je poginulih u dobi od 65 i više godina (110,3/100.000), a ozlijeđenih u mladoj dobi 15-24 god.(3200,6/100.000). U drugim nesrećama, najrizičnije mjesto ozljeđivanja je dvorište (26,6%). U oba spola najčešći mehanizam nastanka nesreće je poskliznuće (16,5%); u muškaraca slijede posjekotina (12,8%) i udarac pokretnog objekta (12,3%), a u žena pad sa stuba (12,5%) i posjekotina (10,7%). Najčešća aktivnost neposredno prije nesreće je neplaćeni rad s alatima, strojevima i sl. (15,7%). Tek detaljnije istraživanje na razini lokalne zajednice omogućuje predlaganje efikasnijih programa suzbijanja nesreća.

Summary

Summary. The aim of this paper is to present injury incidence, risky population groups, circumstances and activities before the accident and injury mechanism in Koprivnica district (715 km2, 61052 inhabitants). Data were taken from the Register which includes all population who were injured in this area. Register was located in surgical unit, general hospital in Koprivnica. During study period Jan 1, 1998 – Jun 30, 2000 there were 4833 injured persons registered. Males had significantly higher injury incidence (40.9/1000) than females (23.8/1000) (P<0.01). The highest incidence among male population was in the age 15–24 yrs. (66.3/1000) and among females in the age 0–14 yrs. (35.6/1000). The most risky time for accidents was on Saturday (18.7%) and at 12–18 p.m. (53.2%). The highest road traffic accident mortality was in older age (65 and over) (110.3/100 000) and the highest injury incidence was in younger age (15–24 yrs.) (3200.6/100 000). Regarding other accidents, the most risky place was around the house, in garden (26.6%). The most frequent injury mechanism for both genders is slipping (16.5%); in men follow cuts (12.8%) and being hit from the moving object (12.3%) and in women follow fall on (from) stairs (12.5%) and cuts (10.7%). The most frequent activity before an accident appears is unpaid work with tools, machines and other (15.7%). More detailed investigation on the local level makes possible suggesting more efficient injury prevention programs.

Volumen: 7-8, 2003

Liječ Vjesn 2003;125:165–171

Preuzmi PDF