BETWEEN BARBER’S AND HOSPITAL: THE ROLE OF BARBER-SURGEONS IN OSIJEK IN THE PERIOD FROM 1687 TO 1746

Autori:

Bruno Atalić, Stella Fatović-Ferenčić

Sažetak

Sažetak. U radu smo prikazali pojavnost i ulogu medicinskih praktičara, osobito školovanih kirurga i brijača-Badera u Osijeku u razdoblju od kršćanskoga oslobođenja 1687. do proglašenja Regulationen für Baderen 1746. godine. Na temelju arhivskih izvora i građe prikazali smo njihov identitet, podrijetlo, broj i status te upozorili na određena odstupanja u njihovoj nadležnosti u odnosu na druge gradove Habsburške Monarhije. Prisutnost i širok raspon poslova, koje su kirurzi ovdje obnašali mogu se objasniti geostrateškim položajem Osijeka kao vojne utvrde u blizini granice s Osmanskim Carstvom i snažnim vojnim utjecajem na njegov razvoj te odsutnošću školovanih liječnika. Podatci prikazani u ovom radu upućuju na same početke djelovanja medicinskih praktičara u Osijeku i važni su za razumijevanje razvoja organizacije zdravstva na ovom području.

Summary

Summary. This paper presents emergence and role of medical practitioners especially surgeons and barbers in particular in Osijek in the period marked by the Christian liberation in 1687 to the pronouncement of Regulationen für Baderen in 1746. On the bases of archival sources we have revealed their identity, origin, number and reputation, and demonstrated differences in their duties in comparison to the other towns of the Habsburg Monarchy. We argued that their presence and activities can be explained by the position of Osijek as an important military fortification at the Othoman Empire’s border, as well as with deficiency of physicians. The data presented in this paper demonstrate the very beginnings of medical practitioners in Osijek and are therefore important in understanding of the further development and the organization of health on this territory.

Volumen: 10-11, 2007

Liječ Vjesn 2007;129:367–370

Preuzmi PDF